SỰ TÍCH TRẦU CAU / STORY OF BETEL AND LIME


 

Sự tích trầu, cau và vôi


Ngày xưa, một nhà nọ có Tân và Lang là hai anh em ruột, đặc biệt dáng người và mặt mày giống nhau như đúc, đến nỗi chính người nhà cũng nhiều phen nhầm lẫn. Cha họ là một người cao to nhất trong vùng đã từng được vua Hùng triệu về Phong-châu ban thưởng và đặt tên là Cao. Từ đó gia đình lấy tiếng "Cao" làm tên họ. Hai anh em lớn lên thì cha mẹ nối nhau qua đời. Cả anh lẫn em quyến luyến nhau không chịu rời nửa bước. Người cha trước khi mất có gửi gắm Tân cho một đạo sĩ họ Lưu. Nhưng khi Tân đến theo học thì Lang không chịu ở nhà một mình, chàng cũng cố xin cùng được học với anh một thể. Nhà họ Lưu có một cô con gái cũng cùng lứa tuổi với họ. Để tìm hiểu người nào là anh người nào là em, một hôm cô gái họ Lưu bày ra một mẹo nhỏ. Giữa lúc họ đang đói, nàng chỉ dọn cho họ một bát cháo với một đôi đũa. Đứng sau khe vách, nàng thấy người này nhường cháo cho người kia ăn. Nàng lẩm bẩm: "à ra anh chàng vui tính kia là anh!". Từ đó giữa Tân và cô gái có nhiều cuộc gặp gỡ. Tình yêu giữa hai người mỗi ngày một khăng khít.

Thấy thế, đạo sĩ họ Lưu vui lòng gả con cho Tân. Sau khi cưới, hai vợ chồng đến ở một ngôi nhà mới, có Lang ở chung. Từ ngày lấy vợ, Tân tuy vẫn chiều chuộng em nhưng không âu yếm em như trước nữa. Trước kia Lang thường được anh chăm sóc nhưng bây giờ thì chàng có nhiều ngày cô đơn. Lang nhận thấy nhiều khi Tân muốn lánh mình. "Phải rồi, anh ấy mê vợ quên ta". Trong lòng Lang đầy chán nản buồn bực. Một hôm Lang và Tân cùng lên nương đến tối mịt mới về. Lang về trước. Chàng vừa bỏ chân lên ngưỡng cửa thì vợ Tân từ trong buồng chạy ra ôm chầm lấy mình. Lang kêu lên. Cái nhầm của chị dâu làm cho cả hai người cùng ngượng nghịu xấu hổ. Giữa lúc đó thì Tân bước vào nhà. Từ đây Lang lại biết thêm một tính tình mới của anh. Tân ghen em. Cái ghen càng tăng thêm sự hững hờ của Tân đối với chàng. Lang vừa giận vừa thẹn. Chàng muốn bỏ nhà ra đi cho bõ ghét. Một hôm trời mới mờ sáng, Lang quyết định khởi hành. Chàng cứ theo con đường mòn đi mãi, trong lòng đầy bực bội oán trách. Đi luôn mấy ngày đường, Lang tới bờ một con sông lớn. Thấy nước chảy xiết, chàng lấy làm ngại ngùng. Xung quanh không nghe qua một tiếng gà gáy chó sủa. Nhưng Lang quyết không chịu trở lại. Lang ngồi cúi gục trên bờ, ôm mặt khóc. Chàng khóc mãi, khóc mãi, đến nỗi những con chim đi kiếm ăn khuya vẫn còn nghe tiếng nức nở. Sáng hôm sau, Lang chỉ còn là một cái xác không hồn. Chàng đã hóa đá.

Tân thấy mất hút em thoạt đầu không để ý. Mãi sau vẫn không thấy em về, Tân bổ đi tìm các nhà quen nhưng cũng không thấy tăm dạng. Biết là em bỏ đi vì giận mình, chàng lấy làm hối hận. Hôm sau nữa, cũng không thấy về, Tân hoảng hốt để vợ lại nhà, cất bước đi tìm. Sau mấy ngày, chàng đã đến bờ một con sông rộng. Không có cách gì qua được, Tân đi men dọc sông, cuối cùng thấy em đã hóa thành đá. Tân đứng bên cạnh hòn đá khóc mãi cho đến lúc chỉ còn có tiếng nước cuồn cuộn chảy dưới bờ mà thôi. Tân chết và hóa thành một cây thân mọc thẳng lên trời, bên cạnh hòn đá. Vợ Tân chờ mãi không thấy chồng về, cũng bỏ nhà đi tìm. Nhưng cuối cùng con sông nọ cũng ngăn cản bước chân của nàng. Người đàn bà ấy ngồi lại bên cạnh cây, khóc cạn cả nước mắt. Và sau đó nàng chết hóa thành một cây dây quấn quanh lấy cây kia. Đợi mãi không thấy ba người về, vợ chồng đạo sĩ nhờ mọi người chia nhau tìm kiếm. Trước hòn đá và hai cây lạ, họ chỉ còn biết dựng miếu thờ cả ba người trẻ tuổi ở ven sông. Nhân dân quanh vùng gọi là miếu "anh em hòa thuận, vợ chồng tiết nghĩa".

Về sau, một năm nọ trời làm hạn hán rất dữ. Mọi cây cỏ đều khô héo cả. Duy hai cây mọc bên cạnh hòn đá trước miếu là vẫn xanh mượt. Mọi người cho là linh dị. Vua Hùng một hôm ngự giá qua xứ đó. Khi đi qua trước miếu, vua hơi ngạc nhiên vì cảnh lạ cây lạ: "Miếu này thờ vị thần nào? Mấy loại cây này ta chưa từng thấy bao giờ? " Để trả lời câu hỏi của vua, Lạc tướng cho gọi mấy cụ già ở quanh vùng đến hỏi. Hùng Vương càng nghe, không ngăn được sự cảm động. Vua vạch lá trèo lên nhìn khắp mọi chỗ. Đoạn, vua sai một người trèo cây hái quả xuống nếm thử. Vị chát không có gì lạ. Nhưng khi nhai với lá cây dây thì một vị là lạ đến ở đầu lưỡi: nó vừa ngon ngọt, vừa thơm cay. Tự nhiên có một viên quan hầu kêu lên: "Trời ơi! Máu!" Mọi người giãn ra kinh ngạc. Thì ra những bãi nhai quả và lá của hai thứ cây đó một khi nhổ xuống đá bỗng đỏ ối ra như máu. Vua sai lấy cả ba thứ nhai lẫn với nhau thì bỗng thấy người nóng bừng như có hơi men, môi đỏ tươi, sắc mặt hồng hào tươi đẹp. Vua bảo:

- Thật là linh dị! Đúng là họ rồi! Tình yêu thương của họ thật là nồng nàn thắm đỏ. Từ đó vua Hùng ra lệnh cho mọi nơi phải gây giống cho nhiều hai loại cây ấy. Điều đáng chú ý là luật của nhà vua bắt buộc trai gái khi kết hôn thế nào cũng phải tìm cho được ba món: trầu, cau và vôi cho mọi người nhai nhai nhổ nhổ một tí để ghi nhớ tình yêu không bao giờ phai lạt. Vì thế từ đó dân Việt mới có tục ăn trầu.

The story of betel and lime


In the past, it has a Tan and Lang are two siblings, especially her figure and face you look exactly the same, so that the members were also confused many times. Their father was a high in the region to have been King Hung Phong-continent millions of reward and named Cao. Since then the family took the word "High" to name them. The brothers grew up connected together, their parents died. Both he and another child attachment not leave half-steps. His father before he died that sending a hermit Tan Liu. But then Lang Tan to study not stay home alone, he also tried to apply the same can be studied with him. Save their home also has a daughter the same age with them. To find out who is who he is you, one day she laid out their Save a little trick. Between the time they are hungry, she just served them a bowl of soup with chopsticks. Behind the slot wall, she saw this person make porridge for the other food. She murmured: "Well the other guy is his humor." Since then, between Tan and her many encounters. The love between two people a day close. 

Seeing this, please Taoist Liu chicks for Tan. After the wedding, the couple arrived in a new home, with Lang in general. From wives and Tan, though still not spoiled but loving my children as before. Lang often his past care but now he has many lonely days. Tan Lang found that sometimes I want to flee. "Yes, he forgot his wife love it." In the depressed heart full of sadness Lang. One day Princess Lang and Tan with up to a new dark. Lang ago. He recently left foot on the threshold of the chamber breaks ran out hugged her. Lang exclaimed. What's wrong sister who both make the same awkward embarrassment. In the interim, the Tan entered the house. From here the Lang adds a new character of he. Tan envy you. The jealousy grew to the indifference of the new for him. Lang both ashamed and angry. He wanted to leave home for the hate. One day a new dawn sky, Lang decided to depart. He followed the trail to keep forever, in the heart filled with angry resentment. Take the road is always a few days, Lang to large banks of a river. Seeing moving water, taken as shy guy. Surrounding a cock crowing heard dogs barking. But Lang refused to return. Lang bent down on the shore, hugging the crying. He crying, crying, so the birds to feed at midnight still hear sobs. The next morning, Lang was just a body without a soul. He was petrified. 

New show at first disappeared I did not notice. I still do not see until later on, a stroll to find the familiar form but not the bathroom. Know is that I left my anger, he took to regret. The next day again, nor that of Tan panic to his wife back home, take steps to find. After a few days, he went to the shore a wide river. There was no way through, Tan skirted along the river, finally see you have turned to stone. Tan stood beside the rock cried until there was just rippling water flows under the English coast only. Tan died and grows into a plant body up to heaven, next to the stone. Tan does not see his wife waited for her husband, also left home to find. But in the end it also prevented the river of her feet. The woman sat down next to the tree, crying dry tears. And then she died of wire wrapped around a tree to get the other. See three people waiting forever for the couple who magi shared by every search. First of strange rocks and two trees, they could only build temples in all three young men along the river. People around the temple known as "brothers in harmony, the couple more sense." 

Later, a drought year makes it very evil sun. All the plants are dry. Only two trees growing next to the stone before the temple is still silky. People allergic to the components. Hung King come a day that cost through the origin. When going through the first temple, the king a little surprised because strange plant strange scene: "This temple worship any gods? Few plants we have not seen before?" To answer the question of the King, Minister to call a few specific Us to ask the old man around. Hung as listening, not stop shaking. King leaves climbing bar looked everywhere. So the king sent a man to climb trees to pick fruits tasted. The chat is not uncommon. But after chewing the leaves are wired in a strange tongue to: it's just delicious, just spicy aroma. Nature has an official almost cried: "Oh! Blood!" Everyone relax amazing. Then the yard and chew the leaves of two tree while pulling down a red stone suddenly vomited blood. The king ordered to chew all three together, and suddenly I felt hot flushes as a bit of yeast, red lips, rosy face beautiful colors. King said: 

- It is flexible allergic! It is true that they then! Their love is so passionate exploration. Since then, the Hung Kings have ordered all breeding places for many two types tree. It is worth noting that the king's law required married men and women how to look for are also three items: betel, and lime cau people chew chew spit spit a little to remember love never fade crackers . So from that new Vietnamese people eating betel.

Comments