Contact - Liên Lạc

 
    Main Office:
 
   999 Story Road, Unit 9063. San Jose, CA 95122
   Tel.: (408) 295-8888
           (409) 573-9999
    Email: vietmySJ@vietmynet.com
 
      
    
    Thanh Pho Sai Gon:   
    193/52 Bis Nam Ky Khoi Nghia. Phuong 7, Quan 3. Sai Gon
    Tel.: (028) 3932-6307
             (093) 977-8088
      Email: vietmySG@vietmynet.com  
     
    
    TP Can Tho & Cac Tinh Mien Tay
     P25 Duong B23, Hung Phu, TP/ Can Tho
    Tel.   (093) 105-5366
             (093) 977-8088
   
    Infomation please call: 
    
     David Hai 
(091) 599-9997
(408) 573-9999
     Email: tranhai@vietmynet.com

        
    Website:   www.vietmycenter.com  and  www.vietmynet.com
 
               
        Xin cho chúng tôi biết những thắc mắc nếu có của quý vị và các bạn cũng như những ý kiến đóng góp cho Trung Tâm Bảo Lãnh Việt Mỹ ngày càng phục vụ chu đáo hơn. 
    Ý Kiến hoặc Câu Hỏi của bạn - Your Suggestion or Question: email to: 

    Info@vietmynet.com