Services - Dịch Vụ

    Bảo Lãnh:
   Chuyên nghiệp bảo lãnh thân nhân ở Việt Nam qua Mỹ theo các diện:
 • Vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, con cái, Fiancé
 • Diện Tôn Giáo Tu Sĩ.
 • Du học tự túc và Du lịch thăm thân nhân
 • Làm quốc tịch và thẻ xanh
 • Làm Công Hàm Độc Thân và Hôn Thú Sài Gòn
 • Lập hồ sơ ly dị không cần ra tòa, lệ phí rẻ. 
 • Chuyển diện thẻ xanh cho: Fiancé, Du Học, Du Lịch & ở lại Mỹ
 • Đưa gia đình qua Mỹ theo diện Đầu Tư
    Di Trú:
 •  Làm Hộ chiếu, Công hàm độc thân và Hôn thú tại Việt Nam.
 •  Lập thủ tục thi Quốc tịch và Thẻ Xanh.
 •  Thực hiện chuyển diện để lấy thẻ xanh cho PIP, du lịch, du học, fiance, và Tôn Giáo Tu Sĩ ở lại Hoa Kỳ.
 •  Thực hiện bộ bảo trợ tài chánh (AOS) I-864 và I-134
 •  Xin mẩu thuế 1722 và các bộ đơn cho National Visa Center
 •  Lập hồ sơ ly dị mà không cần ra tòa với lệ phí tượng trưng.
    Du Học:
 • Lập hồ sơ du học tự túc từ lớp 9 đến Tiến Sĩ.
    Du Lịch:
 • Du lịch Trọn Gói thăm thân nhân ở Hoa Kỳ.                                           
 • Đặc biệt là dự Đại Hội và Triển Lãm ở Hoa Kỳ.
 
    Đặc Biệt:
 • Trung Tâm Bảo Lãnh VIỆT MỸ tại Sài Gòn sẽ theo dõi hồ sơ phỏng vấn, hồ sơ chưa phỏng vấn hoặc khiếu nại các hồ sơ đã bị từ chối. 
 • Hướng dẫn và đưa đi khám sức khỏe, đưa đi đến nơi phỏng vấn. 
 • Giúp mua vé máy bay, hướng dẫn các thủ tục tại phi trường, và các thủ tục cần thiết khác tại Việt Nam.
Comments