Chuyên nghiệp bảo lãnh thân nhân từ 
                 Việt Nam qua Mỹ các diện:                             CHÚC MỪNG
 
 

Cha Mẹ-Vợ Chồng-Anh Chị Em–Con Cái–Fiance’ 


Du Học Tự Túc & Du Lịch Thăm Thân Nhân

 

 

Lam Công Hàm Độc Thân & Hôn Thú tại Việt Nam


Thủ Tục Quốc Tịch & Thẻ Xanh 10 năm

 

Chuyển Diện Lấy Thẻ Xanh cho

Du Học & Du Lịch ở lại Mỹ


Dua gia dinh qua My theo dien Dau Tu

 

Đăc Biệt:

 

Hồ Sơ Du Học & Du Lịch

Chúng tôi chỉ nhân chi phí khi hồ sơ có kết quả

 

Tel: (408) 295-8888

email: Holly@vietmycenter.com

MAI NÀY XUM HỌP 
 
Don nghe Talkshow tren Radio: Tang so AM 1430
Thong tin ve Di Tru & Bao Lanh

 Thu Bay & Chua Nhat: tu 10AM den 11AM
*  NGUYEN DUY SON TUNG (Binhthuan)
NGUYEN DUY TICH (SJ)
Du hoc Tu Tuc

* NGUYEN NGOC HAI HUYNH     (Khanh Hoa)
NGUYEN NGOC HUNG (SJ)
Du Hoc Tu Tuc

* LE THI ANH CHI (Q.11)
LE TAN THO (SJ)
Di lich tham than

* NGUYEN THI BICH NGOC (Q.7)
CHUNG VU DANH (SJ)
Dien Vo Chong

* TRUONG MINH (Las Vegas)
TRUONG TINH THI (QUAN 5)
Du Hoc Tu Tuc (F-1)
High School

* NGUYEN QUOC JASON (Las Vegas)
BUI HONG PHUONG (Tan Binh)
Dien Vo Chong (CR1)

* BUI THI NGOC NGAN (Vung Tau)
MARK ANTHONY PHAN (Las Vegas)
Dien Fiance
 
* NGUYEN MAI TRINH (Las Vegas)
LUU CONG GIAP (Quan 7)
Dien Vo Chong (CR1)

* TRAN NGOC HAI (Phu Nhuan)
LE TUYET LAN (SJ)
Dien FIANCE
 
* LE HONG NHUNG (Las Vegas)
NGUYEN KIM DUNG (Lam Dong)
Baolanh Cha & Me

* NGUYEN BICH NGOC (Sunnyvale)
NGUYEN NGOC YEN (Can Tho)
Du Hoc Master (F-1)
 
* LE HUYNH KIM TUYEN (Q.8)
DOAN HAI SON (SJ)
Vo va con cua The Xanh