[9/7] Cao Văn Phương: C/c các loại ếch thịt [Khánh Hòa]


Chuyên cung cấp ếch giống ếch con và ếch thịt

Liên hệ: Cao Văn Phương

Doanh nghiệp: Cơ sơ ếch Cao Văn Phương

Email: phuong_caophuong@yahoo.com

Địa chỉ: Thôn Thanh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0985157436; Fax: 0985157436


Comments