KOULUMME‎ > ‎

Koulumme historia

Nykyinen Vantaaseen (ent. Helsingin mlk.) kuuluva Korson alue ei vielä 1950-luvun alussa kuulunut pelkästään Helsingin maalaiskuntaan, vaan Korso alkuaan kuului Helsingin maalaiskuntaan, Keravan kauppalaan ja ennen kaikkea Tuusulaan kuntaan. Korso oli lähinnä kuntien reuna-aluetta. Toiveet Korson yhdistämiseksi yhden kunnan alueelle tai jopa oman Korson kunnan perustamisesta heräsivät jo 1930-luvulla, mutta vasta vuonna 1954 oman kunnan perustamishaaveiden kaaduttua Korso liitettiin kokonaisuudessaan Helsingin maalaiskuntaan.

Korson asukasluku oli hiljalleen alkanut kasvaa ja tarvittiin uutta kansakoulua kasvavan oppilasmäärän tarpeisiin. Vuonna 1955 Helsingin maalaiskunta alkoi rakentaa uutta kansakoulua Korson Vierumäkeen Järvimaantien (nyk. Saviontie) varteen. Koulun suunnittelivat arkkitehdit K. Ström ja O. Tuomisto . Keväällä 1956 koulu saatiin vesikattoon. Syksyllä valmistuivat opettaja-asuntola ja oppilaiden käyttöön neljä luokkahuonetta. Vuoden lopussa työt olivat koulurakennuksessa valmiit muutamia putki- ja sähkötöitä lukuun ottamatta. Koulu oli oikeastaan valmis vasta vuonna 1957, kun pihamaa ja koulun leikkikenttä saatiin valmiiksi. Alueella oli jo Tuusulan kunnan perustama Hyrylä-Korson (nyk. vanha sivukoulu Vallinojalla) kansakoulu, joka valmistui vuonna 1940.

Vierumäen kansakoulurakennus ei alkuvuosinaan toiminut ainoastaan kansakouluna, vaan muun muassa Korson oppikoulu (nyk. Korson koulu ja lukio) toimi alkuvuosinaan (1957-59) Vierumäen kansakoulun tiloissa. Syksyllä 1959 Vierumäen kansakoulun tiloihin siirtyi Korso-Rekolan kansalaiskoulu (ent. päiväjatkokoulu), joka palveli oppilaita, jotka eivät jatkaneet kansakoulun jälkeen oppikouluun. Vuonna 1970 Korso-Rekolan kansalaiskoulu muutti nykyisen Ruusuvuoren koulun tiloihin. 1970-luvun peruskoulu-uudistuksessa kansalaiskoulut lopetettiin ja Korso-Rekolan kansalaiskoulusta tuli Ruusuvuoren yläaste. Peruskoulu-uudistuksessa myös kansakoulujen nimi muuttui : kansakouluista tuli ala-asteita. Uudistuksen myötä myös Vierumäen kansakoulun nimi vaihtui Vierumäen kouluksi.

Jo 1960-luvulla koulun tilat osoittautuivat kasvavien oppilasmäärien myötä alimitoitetuiksi. Esimerkiksi vuonna 1966 Vierumäen kansakoulussa opiskeli 407 oppilasta ja samoissa tiloissa olleessa Korso-Rekolan kansalaiskoulussa 270 oppilasta. 1960- ja 1970-luvun yhteiskunnan rakennemuutos maatalousyhteiskunnasta palveluyhteiskunnaksi johti ihmisten pakoon maaseudulta kaupunkeihin. Kaupungeissa tarvittiin nopeasti asuntoja kasvavan ihmismäärän tarpeisiin. Erityisesti 1970-luvun aikana rakennettu Kulomäki toi lisää oppilaita Vierumäen kouluun. Vuonna 1981 valmistunut Kulomäen koulu helpotti hiukan koulun tilanpuutetta.

1990-luvun alussa Vantaan kaupunki rakennutti kokonaan uuden kaupunginosan, Vallinojan. Kun ennen asutuksesta tyhjät pellot täyttyivät rakennuksista ja ihmisistä, oli selvää, että alueelle tarvittaisiin myös kokonaan uusi koulurakennus. Vallinojan koulu valmistui jouluksi 1997. Vallinojan koulu kuuluu hallinnollisesti Vierumäen koulun yhteyteen.
 
Keväällä 2011 Vallinojan toimipisteen toiminta lakkautettiin ja oppilaat siirrettiin opetuslautakunnan päätöksellä pääkoulun yhteyteen. Syksystä 2011 alkaen  Vierumäen koulun 6.-luokkalaiset siirtyivät opiskelemaan Korson koululle. Nykyään koulussamme on n. 350 oppilasta vuosiluokilla 1-5.   

1.8.2014 Kulomäen koulu yhdistettiin Vierumäen kouluun.
Ċ
Mirva Slunga,
12.10.2011 klo 23.59
Comments