Prekladateľka a tlmočníčka s dlhoročnou lingvistickou skúsenosťou

Preklady a tlmočenie v anglickom a slovenskom jazyku

Pre obchodné spoločnosti, vládne a mimovládne organizácie, súkromné osoby.

Predošlé klientské organizácie: ministerstvá Slovenskej republiky, veľvyslanectvo Veľkej Británie, UNHCR, USAID, médiá, samospráva, mimovládne organizácie.

Typy najčastejšie prekladaných textov

Materiály pre Európsku komisiu, OECD, Radu Európy

Národná legislatíva

Európska legislatíva, rozhodnutia Európskeho súdneho dvora

Zmluvy a obchodná korešpondencia, výročné správy projektov

Medzinárodné finančné štandardy

Prezentácie a interakcia na školeniach

Umelecké katalógy, novinové články, televízne a filmové scenáre

Propagačné materiály pre cestovný ruch a firmy

Tlmočenie

Obchodné stretnutia

Rokovania

Semináre, vzdelávacie a tréningové akcie

Kontakt

Použite formulár pre ďalšie informácie o prekladoch alebo rezervácie tlmočenia

Formulár