MUDr. Viera Lysová, s.r.o.

Psychiatrická ambulancia

Nám. sv. Michala 30, Hlohovec 


Profil

 

 

 

 

 Kontakt:                                             

 

 

 

 Zmluvné poisťovne:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


Naša psychiatrická ambulancia je súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore psychiatria.

lekár: MUDr. Viera Lysová, psychiater je absolventkou Lekárskej fakulty UK Bratislava (1995). Psychiatrii sa venuje od roku 1998. 

zdr. sestra: Lýdia Kureková

 

 
 
Psychiatrická ambulancia 

Nám. sv. Michala 30,  Hlohovec

tel.:     0907 129 903


 Sme zmluvnými partnermi týchto poisťovní:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.