עבודת גמר בקורס תקשורת מולטימדיה

 Video Synopsis and Indexing 

 תמצות ואינדוקס של וידאו

Link to paper

מרצה: דר' רון שמואלי

מגישים: אייל בן-ארי דניאל גירון

2008

Contact us