Církevní restituce - Lenka Procházková o trestním oznámení na Petra Nečase a vládu

Federální shromáždění ČSFR v roce 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností. "Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší," zdůraznil! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční ...tečku. 

Upozornil také na to, že ne...jde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců. 

Posudek z roku 1998, který vypracovala Právnická fakulta UK říká, že církve od roku 1771, tedy od vlády Josefa II., měly majetek propůjčeny státem, a s tím nakládaly. 

Poukázal na to, kolik peněz se každoročně vydává na církve a náboženské organizace ze státního rozpočtu - jsou to obrovské částky. Od padesátých let jsou veškeré u nás registrované církve a jejich hodnostáři nejen služebníky božími ale zaměstnanci státu! (toto je to co jsem vyčetl z běžných zdrojů) 
Ročně nás stojí náklady na jejich mzdy 2,65 miliardy Kč! 

V brzké době to bude 3,1 miliardyKč! Kalouskova výhoda pro stát spočívá v tom, že církve již nebudou placeni z daní ale ročně se jim po vydání lesů a polností či movitého majetku bude platit 2,2 miliardy Kč! A to po dobu 60let!!! Dojdeme tak částky blížící se až bezmála 300 miliardám ...


Lenka Procházková učinila 18. ledna 2012 v této souvislosti trestní oznámení na vládu – pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomocí veřejného činitele dle § 158 trestního zákona a pro podezření ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 trestního zákona. Vláda schválila návrh tohoto zákona, aniž by měla k dispozici soupis majetku, který církve a náboženské společnosti vlastnily k datu 25. února 1948, tedy k datu, které majetkové vyrovnání s církvemi nemá prolomit.

Procházková byla následně vyrozuměna, že příslušné státní zastupitelství se podnětem zabývat nebude, ani ho nikam jinam nepředá (rozhodnutí bylo publikováno 4. dubna). Zřejmě si žádá býti přejmenováno na „státní zastavitelství“. Evokuje to hořký vtip z praxe, že není třeba mít dobrého advokáta, když má podezřelý dobrého prokurátora. Státní zastupitelství tím naprosto nepochopitelně zabraňuje, aby se sporná věc řešila před soudem. A protože nehájí zájmy státu, mohlo by být též alternativně zváno „církevní zastupitelství“.


Video YouTube


-zákon není restituční, protože neobnovuje předminulý stav, ale zavádí stav zcela nový (církev před rozhodným datem sporné majetky nevlastnila, pouze je užívala z titulu, že jí byl svěřený, na způsob majetku nadačního);

-zákon je stavěn obecně, i když ve skutečnosti jde o konkrétní majetky, jejichž výčet by logicky měl být v zákoně obsažen (není pravda, že by to nešlo: v Maďarsku to zvládli);

-s tím souvisí i neskutečná konstrukce důkazního břemena: církve by podle zákona dostaly, na co by ukázaly – a měl-li by stát námitky, musel by on dokázat opak!

-bylo prokázáno, že ceny pozemků jsou v zákoně násobně nadhodnocené – a to například i v relaci s odškodněním soukromých osob, které se týká stejné doby (lze důvodně předpokládat, že Ústavní soud by přinejmenším z tohoto důvodu musel alespoň část zákona zrušit);

-podle církevního práva tvoří církevní majetek jeden celek a Procházková soudí, že by takto byl majetek vyveden do majetkové podstaty státu jiného (městského státu Vatikán), čímž by byla porušena územní celistvost republiky (rozpor s Ústavou!!!).

Video YouTubeVideo YouTube


Lenka Procházková: Boj o katedrálu sv. Víta, církevní restituce jsou nezákonné,


Video YouTube


......něco málo z historie, abychom věděli, komu se mají vyplácet peníze v rámci vyrovnání státu s církvemi: Pro spoustu nacistických válečných zločinců: např. Eduard Roschmann, známý jako "Řezník z Rigy", Franz Stangl - velitel vyhlazovacího tábora Treblinka, osvětimský "Anděl smrti" Josef Mengele, velitel tábora Sobibor Gustav Wagner, organizátor deportací Židů z Francie a Slovenska Alois Brunner, Hauptsturmführer Erich Priebke, zodpovědný za masakr italských partizánů v Římě r. 1944, a v neposlední řadě také Adolf Eichmann... , tak pro ty byla záchranou katolická církev, konkrétně biskup Alois Hudal, který organizoval "krysí stezky" (ratlines) umožňující prominentním nacistům vypařit se z poválečné Evropy. 

Je znám mj. dopis, v němž biskup Hudal r. 1948 požádal argentinského diktátora Juana Peróna o vydání 5000 argentinských víz pro bývalé "vojáky" nacistické Třetí říše. Po boku Hudala stál při organizování některých krysích stezek vedle jiných lidí také Monsignor Karlo Petranović, ustašovský válečný zločinec, který uprchl z Chorvatska přes Rakousko do Itálie. Další povedený církevní ptáček, páter Krunoslav Draganović, chorvatský profesor teologie a pašerák válečných zločinců z Chorvatska, se v 50.letech a 60.letech objevoval na výplatní pásce amerického Pentagonu. Se zmíněnými požehnanými jedinci spolupracoval také Monsignor Karl Bayer, římský ředitel katolické organizace Caritas International. 

Při vzpomínkách na organizování krysích stezek v interview ze 70.let Msgr. Bayer prohlásil: "Papež nám na toto poskytoval peníze, občas sice jen po troškách, ale peníze chodily." Nějaké finance, krom jiných donátorů, poskytl i Giuseppe Siri, arcibiskup janovský. Mnoho prostředků na krysí stezky přicházelo z USA, konkrétně od American National Catholic Welfare Conference. Historik Michael Phayer, jezuitský profesor na Marquette University tvrdí, že existovala úzká spolupráce Vatikánu (papeže Pia XII. a Giovanni Battisty Montiniho, zástupce státního sekretáře Vatikánu a později Pavla VI.), s Draganovićem a Hudalem. Hudal ve svých zápiscích potvrdil, že podle něj byla pomoc nacistickým válečným zločincům podporou "spravedlivé věci" v boji proti bolševismu, která by se "měla očekávat od každého pravého křesťana." Trestní oznámení na premiéra Nečase a jeho kabinet


Video YouTube

Comments