XMind

XMind patrí medzi najznámejšie nástroje na tvorbu myšlienkových máp. Využívajú ho jednotlivci i veľké firmy.

Myšlienkové mapy skrývajú veľký potenciál. Základným využitím takejto mapy je brainstorming. Mapa je nástrojom, ktorý myšlienky nielen zachytí, ale aj podporuje ich tvorbu. Môžeme sa tak učiť, zrovnávať si vlastné myšlienky alebo pripravovať vlastné projekty. Stačí si len vybrať tému, ku ktorej pridáme všetky myšlienky, ktoré nás napadnú. K tomu môžeme pridávať ďalšie myšlienky, vyznačovať vzťahy medzi jednotlivými položkami a pripisovať k nim poznámky, čo je na papieri omnoho ťažšie. K tomu môžeme používať označenia ako napr. symboly na označenie priority a rôzne iné. Ľahko sa dá zmeniť aj pozadie, tvar a farba pojmových rámčekov. XMind je multiplatformová aplikácia (Windows, Mac OS X, Linux) a jej bezplatná verzia je voľne dostupná a ľahko šíriteľná. Jej využívanie je časovo neobmedzené.

Za pozitíva považujem intuitívne klávesové skratky. Medzi tieto skratky patria: insert (vkladanie nových podtém), enter (pridanie ďalších pojmov v rovnakej úrovni), tab (vytvorenie novej podtémy nižšej úrovne), + (rozvinutie podtémy), - (schovanie podtémy), *( rozvinutie všetkých podtém), / (schovanie všetkých podtém), F3 (pridanie štíku, nálepky), F4 (pridanie poznámok), F6 (zmena zobrazenia, priblíženia na konkrétnu vec) Myšlienkovú mapu je možné exportovať do programu Word v textovej podobe alebo z nej vytvoriť obrázok (jpg., bmp.). Ďalšie plusy sú rôzne formáty vizuálneho zobrazenia informácií, nielen myšlienkové mapy ale aj hierarchie, rybia kosť, cestovné plány a ďalšie. Veľmi užitočnou funkciou je aj zdieľanie, kde môžeme sprístupniť myšlienkové mapy ostatným. Stačí byť len zaregistovaný na stránke www.xmind.net.

Medzi negatíva patrí chýbajúci výber vlastných obrázkov. Mierne ruší aj ponuka menu, ktorá obsahuje položky, ktoré fungujú len v plnej predplatenej verzii.


Odkaz na stránku, odkiaľ možno XMind stiahnuť: http://www.xmind.net/download/win/


Licencia

Freeware

Operačný systém

Linux, Mac OS X, Windows 7 (32 bit),

Windows 7(64 bit), Windows 8, Windows Vista (32 bit), Windows Vista (64 bit), Windows XP


Jazyk

anglický

Výrobca

XMind Ltd

Verzia

3.4.0

Dostupnosť

Free verzia bez obmezení

Video YouTube

Comments