Her finner du leksjoner som dekker det meste av pensumet i matematikk for ungdomsskolen, forklart på en kort og forhåpentligvis presis måte. 

Besøk også matteoppgaver.eu, der du finner det samme pensumet som nettoppgaver/spill.