Tallers online en temps real

També podeu trobar  el material al curs de moodle

Recursos 2.0
http://agora.xtec.cat/ceipsolcunit/moodle/course/view.php?id=221 i en aques mateix wiki.

Pròximes sessions

1  Explicació del projecte  ( 1 hora )

2. Funcionament de Skype: configuració, videoconferències i  grups de conversa  (1 Hora)

3. Documentació prèvia a la videoconferència. Metodologia de treball.  ( 2 hores)
 • Google docs
 • Google Earth
 • Google Maps

4. Protocols durant la conferència. Metodologia. Documentació  ( 1 hora)
 • Normes d'actuació
 • Ús de càmera de vídeo i fotos digitals, webcam, micro, apunts, etc.

5 . Elaboració de continguts després de la videoconferència I
 • Llibres digitals
 • Linea de Temps
 • Metodologia

6. Elaboració de continguts després de la videoconferència II
 • Presentacions Multimèdia
 • Murals digitals
 • Metodologia

Comments