Itineraris

Relació de les propostes d'itineraris a l'ARC i les corresponents realitzacions en Moodle,  creades en el marc d'aquest treball de llicència.

Aquests itineraris proposen un recorregut per una selecció d'objectes d'aprenentatge,  corresponents a elements de l'ARC, la majoria creats en el marc d'aquest treball. En la realització en Moodle s'han afegit activitats pròpies de l'entorn i altres objectes d'aprenentatge en JClic, Quaderns virtuals, vídeos, aplicacions en Java, etc, per tal d'ampliar les possibilitats d'oferta per atendre la diversitat de l'alumnat.

Tots els objectes d'aprenentatge que composen aquests itineraris, així com els mateixos itineraris, estan disponibles amb llicència Creative Commons, i es poden baixar, reutilitzar i modificar, sempre que sigui sense finalitat de lucre i citant la font.

Itinerari
Proposta a l'ARC Realització a Alexandria
Numeració i Càlcul
Catalogat per: Victòria Oliu

Aquest itinerari proposa el recorregut per 9 elements de l'ARC creats per l'equip ICE de matemàtiques de la UdG durant el curs 2009/2010, i enpaquetats en SCORM per Victòria Oliu en el marc d'aquest treball de llicència.
Curs Moodle per descarregar
Autoria del curs:Victòria Oliu

Aquest curs consta de 6 temes corresponents a unes 4 o 5 hores de classe cada tema. Al final hi ha un tema amb activitats digitals de reforç i un de "curiositats". Els temes estan estructurats entorn d'un paquet d'activitats SCORM que es poden fer en línia, però que també contenen un quadern PDF per treballar les mateixes activitats en paper.
Resolució de problemes
Catalogat per: Victòria Oliu

Aquest itinerari proposa el recorregut per 4 elements de l'ARC, 3 d'ells creats  per l'equip ICE de matemàtiques de la UdG durant el curs 2009/2010 i el quart creat per Victòria Oliu en el marc del treball de llicència.


Curs Moodle per descarregar
Autoria del curs:Victòria Oliu

Aquest curs conté una introducció a la resolució de problemes amb una llista de 40 reptes matemàtics per imprimir, els enunciats de totes les primeres fases de l'activitat "Fem Matemàtiques" fins a l'any 2011 (per imprimir) i 12 qüestionaris en línia amb una selecció de problemes Cangur.
Estadística i Atzar
Catalogat per: Victòria Oliu

Aquest itinerari proposa el recorregut per 9 elements de l'ARC d'autories diverses. Tres dels elements creats per Victòria Oliu en el marc del treball de llicència, a partir de tres propostes del llibre "L'Estadística en el vostre món".
Curs Moodle per descarregar
Autoria del curs:Victòria Oliu

Aquest curs consta de 9 temes. Els quatre primers temes contenen guies per a l'alumnat  en PDF per imprimir i treballar sense ordinadors fent activitats experimentals (unes 13 hores). Els altres cinc temes estan basats en propostes de l'IDESCAT i cal treballar-los en digital (unes 10 hores). Es poden ometre temes sense deixar "forats" en el recobriment curricular.
Espai i Forma
Catalogat per: Victòria Oliu

Aquest itinerari proposa el recorregut per 12 elements de l'ARC de diferents autories.
Curs Moodle per descarregar
Autoria del tema Poliedres: Mireia Pacreu. Aquest tema està disponible també en un curs separat que s'ha inclòs en aquest.
La resta de temes són de Victòria Oliu

Els 12 elements d'ARC s'estructuren en 5 temes: Pitàgores (9h), Tales (9h), Poliedres (9h), Ahmes (4h) i el Joc dels vaixells (1h). La temporització és aproximada. Es necessari com a mínim disposar d'un ordinador amb projector a l'aula.
Poliedres
Catalogat per: Victòria Oliu

Aquest itinerari proposa el recorregut per 3 elements de l'ARC creats per Mireia Pacreu en el marc del seu treball de màster en e-learning per la UOC.
Curs Moodle per descarregar
Autoria del curs: Mireia Pacreu

Es tracten els poliedres en general, els poliedres regulars i els prismes i les piràmides. El curs és el resultat d'un projecte final del màster d'educació i TIC de la UOC realitzat per Mireia Pacreu. Es necessari com a mínim disposar d'un ordinador amb projector a l'aula.
Matemàtiques de 3r d'ESO
Catalogat per: Victòria Oliu

Aquest itinerari proposa el recorregut per 11 elements de l'ARC, 9 creats per Victòria Oliu en el marc d'aquest treball de llicència i 2 elements de l'IDESCAT. Constitueix un recobriment complet del currículum de matemàtiques de 3r d'ESO.
Curs Moodle per descarregar
Autoria del curs:Victòria Oliu

Els 11 elements d'ARC s'estructuren en 6 temes més un setè tema amb activitats de reforç i ampliació per l'atenció a la diversitat. Seria ideal treballar dos temes per trimestre, tenint en compte que cada alumne/a ha de treballar el material fins on pugui arribar.
El material es presenta en paquets SCORM que contenen PDF's per imprimir i arxius digitals que cal treballar amb ordinador.
Matemàtiques de 4t d'ESO
Catalogat per: Victòria Oliu

Aquest element d'ARC és una seqüència didàctica que recobreix tot el currículum de matemàtiques de 4t d'ESO. Realment, és també un itinerari en si mateix, però els seus "elements" no estan catalogats en l'ARC, de moment.
Curs Moodle per descarregar
Autoria del curs:Victòria Oliu

Curs estructurat en 9 temes més un desè tema d'ampliació i reforç. Cada tema és una seqüència d'activitats i recursos, enllaços a animacions i altres ajudes a Internet, amb un nucli d'activitats d'aprenentatge per imprimir. Cada tema té propostes per repassar i altres per ampliar. Per treballar els temes de funcions, geometria i estadística cal ordinador.
Matemàtiques de 4t ESO
Catalogat per Victòria Oliu

Aquest itinerari proposa el recorregut per 9 elements de l'ARC, creats per Victòria Oliu per encàrrec del CREAMAT. Constitueix un recobriment complet del currículum de matemàtiques de 4t d'ESO.
Curs Moodle per descarregar
Autoria del curs:Victòria Oliu

Aquest curs és una remodelació del curs anterior, amb els temes agrupats en SCORM's, amb tots els enllaços revisats i amb algunes activitats noves. Creat el juliol de 2012.