TREBALL DE LLICÈNCIA

paquet

Itineraris de Matemàtiques:

recobriment curricular amb seqüències didàctiques

per a l'aula digital de secundària

acumulant en cadascú la força
de tots plegats i projectant-la enfora


Solc rere solc pel mar de cada dia,
pas rere pas amb voluntat d'aurora.

Miquel Martí i Pol

(de L'àmbit de tots els àmbits)

Aquesta web  forma part del treball de creació, empaquetat i catalogació de material educatiu en format digital estàndard, desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)


Un dels objectius principals d'aquest treball és col·laborar amb l'Aplicació de Recobriment Curricular, ARC, projecte iniciat pel CESIRE-CREAMAT. Per això els objectes d'aprenentatge i propostes d'itinerari creats en el marc d'aquest treball  es poden examinar i descarregar de l'aplicació ARC:

Les propostes d'itineraris s'han realitzat també en cursos Moodle, els quals  es podren examinar i baixar-ne una còpia en la biblioteca Alexandria: