เตรียมความพร้อมระดับ ป.1

สาระ...นำฝาก

...

  กฏหมายที่ควรรู้

  การนำทาง

   วิคกี้ โคตะขุน

   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

   ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล การลบ

   ตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล การลบ
    
    
    
   เบื้องต้น..ไม่เกินหลัก 10
   ชุดรูปภาพแทนจำนวน
    
    
    
    
   แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
   การลบ รูปภาพ เติมคำตอบ (เบื้องต้น)
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic01.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic02.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic03.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic04.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic05.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic06.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic07.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic08.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic09.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic10.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pic15.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15
    
   แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
   การลบ วงจำนวนรูปภาพ
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle01.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle02.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle03.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle04.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle05.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle06.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle07.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle08.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle09.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle10.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_picture_subtract_sub_pict_cycle15.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15
    
   แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
   การลบ รูปภาพ โยงเส้นคำตอบ (เบื้องต้น)
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_5.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_10.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_picture_13.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13
    
   แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
   การลบ ชุดตัวเลข โยงเส้นคำตอบ (เบื้องต้น)
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_number_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_number_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_number_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_number_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_number_5.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_number_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_number_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_number_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_number_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_number_10.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_number_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_match_number_12.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12
    
    เก่งแล้ว..ทำยากขึ้นนะ
    
    
    
   แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
   การลบ เกินหลักสิบ เติมคำตอบ
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_number_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_number_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_number_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_number_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_number_5.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_number_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_number_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_number_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_number_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_number_10.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_number_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_number_12.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12
    
    
    
    ลบเลข 2 หลัก
    
    
    
   แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
   การลบ เลข 2 หลัก เติมคำตอบ
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_5.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_10.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberA_15.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15
    
    
    
    
   แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
   การลบ เลข 2 หลัก แสดงวิธีทำ
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_1.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_2.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_3.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_4.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_5.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 1 แบบฝึกหัดชุดที่ 2 แบบฝึกหัดชุดที่ 3 แบบฝึกหัดชุดที่ 4 แบบฝึกหัดชุดที่ 5
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_6.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_7.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_8.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_9.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_10.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่ 6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7 แบบฝึกหัดชุดที่ 8 แบบฝึกหัดชุดที่ 9 แบบฝึกหัดชุดที่ 10
   b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_11.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_12.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_13.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_14.jpg b_100_0_13421772_0___images_stories_c_math_files_1_ex_subtract_subtract_numberB_15.jpg
   แบบฝึกหัดชุดที่11 แบบฝึกหัดชุดที่ 12 แบบฝึกหัดชุดที่ 13 แบบฝึกหัดชุดที่ 14 แบบฝึกหัดชุดที่ 15
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   Comments