เตรียมสอบเข้า ป.1

             เตรียมสอบเข้า ป.1
 
 
 
 
 
 
 
การจำแนกประเภท
 
 
 
 
ความเข้าใจในการฟัง
 
 
 
 
 
ความเข้าใจในการอ่าน
 
 
 
 
 
ความเหมือน
 
 
 
 
ความแตกต่าง
 
 
 
 
ความสัมพันธ์
 
 
 
 
ฝึกการเขียน-ลีลามือ
 
 
 
 
 
ภาพซ้อน
 
 
 
 
รูปทรง
 
 
 
 
ลำดับเหตุการณ์ และสังเกตสิ่งผิดปกติ
 
 
 
 
ตัวอย่างข้อสอบ
ข้อสอบคณิตศาสตร์
 
 
 
 
 
ข้อสอบภาษาไทย
 
 
 
 
 
สติปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments