......ยินดีต้อนรับสู่งาน ธัญรัตน์นิทรรศ 59 OPEN HOUSE EDUCATION 4.0 .....