Projekt: Viby i Närke

Projektet syftar till att beskriva Vibys historia från istid till nutid. En mikrohistoria som följer samhällsutvecklingen från period till period. Viby är en mycket gammal jordbruksbygd som ligger på den sydligaste delen av Närkesslätten. Bygden genomkorsas av kommunikationsleder mellan Östergötland/Västergötland och Mälardalen. Dessa kontaktvägar har i alla tider varit viktiga för bygdens utveckling.