VIAXEIR@S POR GALICIAEste traballo ten como obxectivo  que o alumnado da ESO coñeza, valore e defenda o patrimonio natural e antrópico de Galicia.

Consta de tres itinerarios didácticos adaptados ao curriculum da materia de Ciencias Sociais, para os diferentes niveis da ESO.


ITINERARIO Nº1: Vigo, a industria que chegou do mar.  4º ESO

ITINERARIO Nº2: O Courel, unha paisaxe de montaña. 2º-3º ESO

ITINERARIO Nº3: De Fisterra a Muros, unha paisaxe de costa.1º ESO