Welkom op de internetpagina van Vereniging Historisch Sneek en omgeving


Het Waaggebouw in Sneek (in 1945 afgebrand)
 


Ledenvergadering geniet van oude foto's Sneker binnenstad

De Ledenvergadering van de Verenging Historisch Sneek en omstreken heeft dinsdag 16 februari genoten van de geschiedenis in foto's van de Nauwe Burgstraat en het Schaapmarktplein, voor Snekers de kant van De Duif. Jappie Zoethout had zich daarin verdiept. Het publiek luisterde aandachtig en met plezier naar de anekdotes en achtergrond die hij had weten op te diepen uit de archieven.

Vooraf aan zijn relaas ging de jaarvergadering, die de jaarstukken van het bestuur, de herbenoeming van voorzitter Jelmer Kuipers en de vaststelling van de nieuwe tekst van het Huishoudelijk Reglement goedkeurde.

Kuipers kon de meer dan 100 belangstellenden in de Spil in Sneek meedelen dat er al weer vele plannen zijn voor het komende jaar, onder meer twee thema-avonden en een ledenexcursie van Hattem aan de IJssel.


Aflossing renteloze obligatielening

De Vereniging Historisch Sneek e.o. heeft in 2005 voor haar leden een renteloze lening uitgeschreven met een looptijd van maximaal tien jaar, waarbij geen aflossing plaatsvond gedurende de eerste vijf jaar.

De obligaties, doorlopend genummerd vanaf 1 tot en met 695, zijn nu allemaal uitgeloot.
In de bestuursvergadering van 29 september 2014 is daarom besloten de resterende obligaties terug te betalen.

 

Terugbetaling van de obligaties kan op één van de volgende manieren:

- Meenemen van de obligatie naar een thema-avond en daar inleveren bij de penningmeester;
- Opsturen naar de penningmeester, zie adres hieronder.
Zet in dat geval uw naam, adres, woonplaats en bankrekeningnummer op elke ingezonden obligatie;
- Neem contact op met de penningmeester, hetzij telefonisch hetzij per email. Er kunnen dan de nodige afspraken worden gemaakt.

 

G.Vonk (penningmeester VHS e.o.)
W.M. Oppedijkstraat 12A
8651 BP IJlst
0515-532602
g.vonk15@gmail.com