Velkommen til programområde Teknikk og industriell produksjon Hamar katedralskole
Vg1 TIP er et utdanningprogram som gir mange yrkesmuligheter

Filmene er tatt opp i Hamar katedralskoles lokaler