VFK„Dorado“


Vilniaus fantastų klubo „Dorado“ tinklapis: kas, kur, kada

  

 

Vilniaus fantastų klubą „Dorado“ sudaro keliolika daugiau ar mažiau aktyvių narių: informatikai ir istorikai, studentai ir nebestudentai, finansininkai ir teisininkai, tiksliukai ir žmonės prie meno... Klubo prezidentė – Lina Kulikauskienė. Garbės prezidentas – Gediminas Beresnevičius. Klubas įkurtas 1979 m. spalio 2 d.


Nuo 2006 m. kovo 30 d. oficialiai vadinamės 

Asociacija Vilniaus fantastų klubas "VFK Dorado".
Identifikacinis kodas: 300555706,
A.S. LT 87704406000549 0672.
Buveinės adresas: Kazliškių g. 5-33, Vilnius (laiškams, sąskaitoms ir t.t.)

Norintys mums pervesti 2 proc. pajamų mokesčio, užsukite į VMI tinklapį.
  
Ką veikia klubo nariai? Skaito fantastiką, rašo fantastiką, piešia fantastiką, žaidžia fantastinius žaidimus, žiūri ir analizuoja fantastiką, dainuoja fantastiškai, stato fantastinius spektaklius, fantastiškai stovyklauja, rengia atrakcijas fantastų susibūrimuose, su redkolegija prižiūri tinklalapį
www.fantastika.lt, prisideda prie vienintelio spalvoto periodinio fantastų žurnalo „Dorado raganos“ leidybos, geria arbatą su sausainiais ir kitaip fantastiškai bendrauja. Deja, nuo 2008 m. vasaros faktiškai, o nuo rudens - praktiškai klubas nebeturi ilgamečių patalpų RMTKR rūmuose. Pasiūlymai šioje srityje (ypač nesusiję su didelėmis piniginėmis investicijomis) laukiami.

Klube buvo sukurta lietuviška vaidmenų žaidimo sistema "Kariai ir magai". 
 
Šviežias kraujas – tai, ko mums visada reikia (ne, mes ne vampyrai:).
Jūs galite:
* dalyvauti viešuose renginiuose kaip žiūrovas;
* būti „Dorado“ draugu ar gerbėju – prisidėti prie įvairių akcijų;
* tapti „Dorado“ nariu;
* tapti „Dorado“ prezidentu!

Ateikite su energijos, fantazijos kibirkštimi, ir mes padėsime ją įpūsti. Ateikite su ryžtu – ir pasiūlysime, kur jį nukreipti. Kuo daugiau idėjų ir pasiryžimo jas įgyvendinti – tuo smagiau verda klubo veikla!
 
„Dorado“ kalendorius:
Ruduo (arba ne ruduo) →  rengiamas tradicinis humoristinis konventas „Hukonas“;
Žiema → generuojamos idėjos, žiūrimi filmai, geriama arbata:)
Pavasaris → organizuojamas fantastų konventas „Lituanikonas“, jei jis vyksta Vilniuje, jei ne Vilniuje – vis tiek aktyviai dalyvaujama;
Vasara → kūrybinė stovykla, piknikiukai, tingusis sezonas.

Straipsnis apie "Dorado" anglų kalba ("Baltic Times", Laima Vaige)


 
Pasirink:
 
RENGINIAI II 
 
RENGINIAI - senesni įvykiai

BIBLIOTEKA 

Fenzinas "DORADO RAGANOS

FILKSINGAS - fantastų dainos.

ARCHYVAS - ką mes iki šiol nuveikėme.

FOTOARCHYVAS 

KŪRYBA 

DISKUSIJOS 

 

Kontaktai susidomėjusiems:

dėl stojimo į klubą ar šiaip klubo veiklos - Justinas, Gediminas;

dėl kitų renginių ir įvykių  - Lina;

dėl kūrybos siūlymo į „Dorado raganas“ - kita Lina.

 

Draugai, kolegos, bendraminčiai:

FANTASTIKA.LT - Lietuvos fantastų tinklapis.

LITUANICON - fantastų konvento tinklapis.

SKAITYTA.LT - knygų apžvalgų tinklapis.

J.R.R.T. gerbėjams