Головна

План самоосвіти 

І. Підвищення професійного рівня

 1. Пошук новинок педагогічної майстерності в пресі.
 2. Проведення консультаційних запитів у методистів райво щодо підвищення професійного рівня.
 3. Участь у роботі методичних районних заходів

  ІІ. Підвищення методичного рівня

  1. Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів.
  2. Накопичення матеріалів, які характеризують творчі здобутки на педагогічній ниві.
  3. Оформлення папки” Нетрадиційні уроки  ”.
  4. Опрацювання нової методичної літератури.
  5. Участь у роботі шкільних методичних заходів.
  6. Консультації із заступником директора з НВР щодо викладання предмету.

  ІІІ. Підвищення педагогічної майстерності

  1. Відвідування й аналіз уроків учителів школи та району з метою підвищення педагогічної майстерності.
  2. Підготовка та проведення відкритих уроків.
  3. Вивчення ППД і впровадження його в практику своєї роботи.
  4. Зібрати розробки нестандартних уроків, виховних заходів, методичних посібників, сценаріїв позаурочних заходів.
  5. Проводити обмін досвідом з учителями школи.

  ІV. Підвищення загальнокультурного рівня

  1. Ознайомитись з новинками літератури, переглянути науково популярні фільми.
  2. Використовувати одержані знання в позаурочній та позакласній роботі.
  3. Опрацювати питання “ Формування у школярів особистісних рис громадян України ”, “ Подолання елементів авторитарності як необхідної умови модернізації освіти ”.
  4. Брати участь у роботі методичних об’єднань класних керівників школи.

   V. Підвищення психологічного рівня

   1. Підтримувати зв’язок із психологом школи.
   2. Вивчити психологічні особливості учнів.
   3. Впроваджувати використання психологічних розвантажень на уроках та позаурочних заходах.
   4. Проводити психологічні тестування учнів, що допоможуть їм перевірити свої можливості та нахили.

Проблемне питання
“Активізація пізнавальної діяльності учнів інформаційними технологіями навчання.”


Педагогічне кредо
"Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися і надихатися силами, що пробудились в ній"