Chào mừng đến với trang chính của dự án SRI ở Cái Rắn
Dự án được thực hiện bởi Tổ chức t
rao 
đ
ổi
 Việt Pháp 


Trang web này được thiết kế như một công cụ để giao tiếp và trao đổi về:
  • Cung cấp thông tin về dự án SRI của tổ chức VFE đến với tất cả những đối tác có liên quan (tổ chức phi chính phủ, những nhà nghiên cứu...)
  • Chia sẻ thông tin với tất cả các thành viên tham gia dự án SRI ở Cái Rắn 
  • Tập hợp lại và trình bày các nguồn tài liệu về SRI ở Việt Nam và trên thế giới. 

Bạn sẽ tìm thấy những thông tin liên quan về SRI trên các trang web khác nhau:

 và cam kết của tổ chức này ở Cái Rắn

Một bản giới thiệu về đội ngũ người Pháp-Việt được nhận nhiệm vụ trong dự án SRI ở Cái Rắn

Một bản hướng dẫn kỹ thuật chi tiết từng bước của thử nghiệm về SRI ở Cái Rắn 

 Một bản báo cáo nghiên cứu về việc áp dụng thực hiện dự án cho phù hợp với nhu cầu của nông dân địa phương 

Những nguồn tài liệuđược tập hợp lại để thuận tiện cho việc nghiên cứu và thực hành được nhiều người biết đến cho đến nay trong lĩnh vực nghiên cứu và áp dụng