Tarptautinė patirtis rengiant prekybos darbuotojus 


Leonardo da Vinci mobilumo projektas LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0026

Santrauka

Dalyviai

Vizitas į Suomiją

Vizitas į Škotiją

Sklaida

Kontaktai

 

 

 

 

VTPVM