Ветколл
             
              Ул.Костурски херои бр 4г                                                                          Работно време
              ( поранешна-29-ти Ноември 4-г, )                                                                                                          

              Дебар маало, Скопје                                                                              Понеделник-Петок                                                                                                                                                                                                  10.00-18.00
              тел / факс.+389 (02) 3110-268,                                                  
              e-mail: vetkoll@gmail.com                                                                                Сабота
              facebook: EUKANUBA MAKEDONIJA                                                             10.00-15.00 
                                                

              ДВМ.спец. Перо Божиновски                                                                                                   
              моб. 070/ 255- 512 
                                                                                    

              ДВМ. Билјана Николова                                                                   
              моб. 070/ 638-764                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                             
Comments