Vestveien Vel

- velforeningen for alle som bor langs Vestveien

VARSEL OM ASFALTERING


Tirsdag 1/10 vil det meste av strekningen Vestveien 14 til Vestveien 32 asfalteres. Videre vil innerste del av Vestveien fra Øraker trikkestasjon inn til plassen ved Vestveien 60 – 74 asfalteres. Det vil bli meget begrenset fremkommelighet i Vestveien denne dagen.

Mandag kveld: Fresing av asfalt (det vil bli mulig å passere)

Tirsdag kl 07.30: Oppstart asfaltering

Ved spørsmål kontakt Vibeke Valle Binz på 930 36 931

Årsmøte

Årsmøte i Vestveien Vel for 2018 ble avholdt 30. april 2019 i Øraker barnehage

Referat har blitt signert og lagt ut her. Takk til de av dere som møtte opp!

Bymeldings app og side

Bymeldingsappen og -siden til Oslo kommune kan brukes for å melde inn feil og mangler i nærområdet. Det kan for eksempel være dårlig skilting, at søpla ikke har blitt hentet, hull i veien eller at det er på tide med en vårrenggjøring av fortauet.

Skadet asfalt i selve Vestveien må vi i Vestveien fikse selv, men hull i Sponhoggveien o.l. kan meldes inn.

Hold veien fri

Vestveien Vel oppfordrer alle beboere til å holde veien fri. Pass på at ikke hekk, busker og trær vokser utover eiendomsgrensen din. Hjelp oss å minske risikoen for trafikkulykker og øke trafikksikkerheten. Vi vil også gjøre oppmerksom på at parkering i veibanen bør unngås. Veien er smal de fleste steder og vi håper på forståelse for at parkering av biler skal skje på egen tomt.