Vestveien Vel

- velforeningen for alle som bor langs Vestveien

Bymeldings app og side

Bymeldingsappen og -siden til Oslo kommune kan brukes for å melde inn feil og mangler i nærområdet. Det kan for eksempel være dårlig skilting, at søpla ikke har blitt hentet, hull i veien eller at det er på tide med en vårrenggjøring av fortauet.

Skadet asfalt i selve Vestveien må vi i Vestveien fikse selv, men hull i Sponhoggveien o.l. kan meldes inn.

Vestveien Vel på FB

Vestveien Vel er på Facebook. Følg siden vår og få med deg hva som skjer i nærområdet vårt.

Du finner siden vår her

Hold veien fri

Vestveien Vel oppfordrer alle beboere til å holde veien fri. Pass på at ikke hekk, busker og trær vokser utover eiendomsgrensen din. Hjelp oss å minske risikoen for trafikkulykker og øke trafikksikkerheten. Vi vil også gjøre oppmerksom på at parkering i veibanen bør unngås. Veien er smal de fleste steder og vi håper på forståelse for at parkering av biler skal skje på egen tomt.