Varför behöver man fiber?

  • För snabbare och stabilare internetanslutning.
  • En anslutning för Telefon, TV och internet.
  • Fasttelefonerna, kopparledningen och därmed ADSL förväntas försvinna inom överskådlig framtid (ref. Östervallskog 2010).
  • Framtidssäkert.
  • Mindre problem vid åska eller stormar.

Fiber? Jag har ju ADSL...
Fungerar fint i dag, men om 5 eller 10 år?
En ökning av bandbredden med 50% per år eller dubblering var 21 månad
är en rätt bra uppskattning. (Lyckligtvis till ungefär samma
kostnad.)
Ett exempel: År 2000 hade Reine 64 kbit ISDN, idag har har han 8Mbit.
Inte för att han valt det utan för att det är max han kan få.
Vilken hastighet hade du År 2000?
Prova kalkylatorn på http://www.js1.ca/, mata in startvärde du hade år
2000 och räkna på 12 år. Det stämde rätt bra för Reine, även om han gärna
skulle haft 24, 30 eller 60Mbit. Vad är troligt att du har om fem
eller tio år?

Hur lång tid tror ni det skulle ta att ladda Expressen eller
Aftonbladet med 56k modem idag?

4G då?
EU utvidgar 4g till landsbygden sägs det.
Detta genom att öppna för användandet av 800 och 900Mhz bandet.
900 MHz-bandet har framför allt bra täckning inomhus och ska användas
för att öka lte-täckningen på landsbygden. I Europa ska bandet
användas ihop med frekvenser som tidgare användes för analog tv, för
att bättre hantera den snabbt ökande datatrafiken. Ett exempel är
Tele2, som låter användare med smarttelefoner och pekplattor få
åtkomst till internet via LTE på 800 MHz-bandet
Men...
Varken EU eller PTS bygger något bredband på landsbygden på egen hand,
utan det är alltid någon annan som bygger, ett byalag, en kommun, etc
och EU och/eller PTS kan vara medfinansiär!
Det enda som f.ö klarar det framtida kravet på bredband dvs 100 Mbit/s är fiber!
Tyvärr bygger inte den s.k "marknaden" något alls med egna pengar, man
bara lägger ner fasta telenät!
Om det vore lönsamt för exv Telia att bygga fiber, så skulle man bygga
fiber för ca 10 miljarder. Nu delar man ut 10 nya miljarder till
aktieägarna (37% staten=3.7 miljarder) i stället! Staten är ju beredd
att satsa "hela" 300 miljoner i bredbandsstöd!
F.ö väntar landsbygden fortfarande på GSM täckning!


Kommer inte telia att bygga VDSL åt oss bara vi väntar?
Prioriteringen av uppgraderingen görs primärt på affärsmässiga grunder
sedan tillkommer en del praktiska bedömningar. VDSL-tekniken är ju
avståndsberoende* och fokus blir därför på uppgradering av stationer
där hushållen bor tillräckligt nära och där Telia kan anta att
kundintresset för snabbt bredband är stort.

* 800 meter för Telia Bredband 60 och 1 500 meter för Telia Bredband 30.
Här är några länkar till dokument som förklarar varför fiberanslutning kommer att närmast bli en nödvändighet i framtiden

Comments