Tjänster

Fått din fiber och vill komma igång?
Se broschyren "välkomstfolder" nedan.

För att se tjänster och priser i öppet nät:

Sök fram din adress genom att ange den under "skriv in din adress" och tryck sök.
Då får du upp listan över alla tjänsteleverantörer som kan leverera tjänster i vårt nät. 
Man kan filtrera på olika typer av tjänster och leverantörer.


För att sen beställa en tjänst kan man antingen använda självaktiveringsportalen (inte alla tjänster kan dock aktiveras här), eller så kontaktar man kundtjänst hos den tjänsteleverantör man bestämt sig för.

Gruppavtalstjänsterna startade 1/9 2015 för de som var med från början.

Se till att avropa(beställa) tjänsten från Com hem i god tid. Kostnaden för gruppavtalet startar på avtalad dag oavsett om du avropat då eller ej.


Ċ
Jonas Sanamon,
16 maj 2017 10:53
Comments