Projektupdateringar


Kallelse Årsmöte 7/6

skickad 17 maj 2017 12:57 av Jonas Sanamon

Logo2017-05-17

 

Kallelse till årsmöte


Du som medlem kallas härmed till ordinarie årsmöte i Vestnet HF Fiberförening.

Tid: Onsdagen 7:e Juni, kl. 1900

Plats: Vår Gård, Västra Fågelvik (klicka för karta).Preliminär dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast en vecka före stämman:  17. Mötets avslutande

Välkommna!

Driftstörning IPOnly Fixad

skickad 18 nov. 2016 11:33 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 16 maj 2017 12:15 ]

Uppdaterat:  Problemet löst.

Vår KO har problem som drabbar både Norge och Sverige. Mer info här 
http://www.ip-only.se/blog/2016/11/18/current-network-disturbance-norway-sweden/


Driftavbrottet fixat

skickad 14 okt. 2016 08:15 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 10 nov. 2016 08:42 ]

Alla kunder har tjänsten tillbaka igen tack vare snabb och bra service från Netcon AB. 
Stort tack till Matthew, Jonas och Peter på Netcon som var ute lördag och lagade fibern.Kallelse till årsmöte

skickad 14 juni 2016 15:47 av Jonas Sanamon

Logo2016-06-14

 

Kallelse till årsmöte


Du som medlem kallas härmed till ordinarie årsmöte i Vestnet HF Fiberförening.

Tid: Tisdagen 28:e Juni, kl. 1900

Plats: Vår Gård, Västra Fågelvik (klicka för karta).Preliminär dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast en vecka före stämman:  17. Mötets avslutande

Välkommna!

Com Hems gratisperiod snart slut

skickad 24 nov. 2015 12:14 av Jonas Sanamon

Hör du till dem som har gruppanslutning från Com Hem och tackat ja till att prova större kanalpaket i 3 månader?
I så fall är det hög tid att avbeställa detta nu om du inte tänker behålla uppgraderingen.

Sätt på din mediaomvandlare

skickad 25 aug. 2015 14:02 av Jonas Sanamon

Det är bra om alla så snart som möjligt kan koppla in nätadaptern till mediaomvandlaren/CPEn (dosan du har på INSIDAN av väggen). 

mvh Styrelsen

Bekräftelsemail utskickat

skickad 19 aug. 2015 06:00 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 19 aug. 2015 12:45 ]

Igår kväll 18/8 skickades det ut bekräftelsemail till alla som valt gruppavtal, öppet nät respektive avvaktar. Vänligen kontrollera att ditt val stämmer överens med vad du menade välja. Fick du inget mail från oss (Anders J) igår som bekräftar ditt val så betyder det att vi inte har något registrerat val för din anslutning. Om detta inte var vad du förväntade vänligen kontakta oss snarast (senast sön 21/8) så att vi kan rätta till det. Efter detta stängs möjligheten gruppavtal tills nästa kvartal.

kontakt: a.jernberg@gmail.com eller 


mvh Jonas för Styrelsen

Beställ start av (avropa) ditt gruppavtal nu

skickad 12 aug. 2015 16:17 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 19 aug. 2015 06:11 ]

Nu har Com Hem meddelat oss att de registrerat de som valt gruppavtalet hos dem. 
Viktigt att alla som har beställt gruppavtal nu avropar tjänsten hos Com hem.

Man måste beställa(avropa) tjänsten genom att ringa Com Hem på nummer 0775-171720. 

Ni uppger er adress samt att det gäller gruppavtal för Vestnet.

Skulle mot förmodan er adress inte finnas hos Com Hem, vänligen meddela oss i styrelsen.

Det som ingår är:
  • Bredband 100/10 Mbit/s
  • TiVo box med TiVo mellan
  • Telefoni bas
  • Digitalbox med syskonabonnemang
Om ni ska flytta med ert telefonnummer gör ni även det via detta samtal.
Om ni vill uppgradera någon av tjänsterna så är det inte så svårt, de kommer erbjuda er uppgraderingar.
Bifogat finner ni ytterligare information.

Detta ovan gäller bara de som beställt gruppanslutning. 
Alla andra kan beställa tjänster på iponlys portal eller hos respektive tjänsteleverantör. Vilka som finns tillgängliga visas på byalagsportalen.

Koppla in strömmen

skickad 18 juli 2015 05:18 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 19 aug. 2015 06:07 ]

till mediaomvandlaren du har på väggen inne. Om lampan som heter "WAN" lyser grönt så har man kontakt med omvärlden och anslutningen är i provdrift. Ansluter man sin PC till röd port på mediaomvandlaren kan man beställa tjänster.  Det är begränsat med information om tjänsterna i beställningsportalen, så det rekommenderas att först undersöka vad man vill ha på www.byalagsportalen.se

Provdrift beräknas pågå fram till 31/8. Under provdriftsfasen kommer nätet driftsättas kund för kund, område för område. Tjänster antas fungera normalt men vi garanterar inte något och avbrott kan förekomma.

mvh Jonas för Styrelsen.

Provdrift!

skickad 18 juli 2015 05:13 av Jonas Sanamon

Vi har nu gått i provdrift, och kopplar upp medlemmar i rask takt. Först ut är området söder om Töcksfors. Vi har prioriterat dessa då befintlig internet över ADSL försvinner här 30/7. 
Just nu är drygt 100 medlemmar uppkopplade, och fler kopplas upp varje dag. Se områdesstatus där vi uppdaterar generell status för varje område löpande.

Provdrift beräknas pågå fram till 31/8. Under provdriftsfasen kommer nätet driftsättas kund för kund, område för område. Tjänster antas fungera normalt men vi garanterar inte något och avbrott kan förekomma.

mvh Styrelsen

1-10 of 58