Projektupdateringar


För dig med Comhem: TV4-kanalerna och C More överens

skickad 30 okt. 2020 05:22 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 4 nov. 2020 01:29 ]

Uppdatering: Parterna överens om nytt avtal.

----- Informationen nedan inte längre aktuell-----

Viktig information om TV4-kanalerna och C More

Avtalet mellan Com Hem och Telia som reglerar TV4-kanalerna och C More upphör att gälla den 30 oktober. Om Com Hem inte når en ny överenskommelse innebär det att kunder hos Com Hem riskerar att tillfälligt förlora TV4-kanalerna och C More från och med klockan 23:59 den 30 oktober. Sker detta kommer Com Hem ersätta de berörda kanalerna med ett stort utbud av andra kanaler och förmåner. Följande kanaler kommer sändas tillsvidare i grundutbudet:

Kanalplatta FÄ 1280x720

Com Hem fortsätter även att frivisa flera stora nyhetskanaler och de är högaktuella mot bakgrund av den pågående pandemin samt inför det stundande valet i USA:

• CNN (Kanalplats 120)
• BBC World News (Kanalplats 123)
• Al Jazeera English (Kanalplats 128)
• Expressen TV (Kanalplats 43)

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med TV4/Telia så snart som möjligt. Det är Com Hem som sköter förhandlingarna, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och TV4/Telia.

Du som har individuellt köpta tv-abonnemang kommer få mejl eller sms angående ersättningskanaler eller andra förmåner.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

Problem med Live TV, skall nu vara åtgärdat

skickad 11 juli 2020 14:34 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 18 aug. 2020 13:05 ]

Uppdatering 14/7: IP Only meddelar nu att de åtgärdat problemen med multicast. Live TV skall åter fungera nu. Om inte det fungerar hos dig får du felanmäla till Comhem (eller din tjänsteleverantör om du har någon annan)


Comhem har tekniska problem med TV-distributionen. 
Har du inte redan gjort det, gör en felanmälan till comhem. 

Kallelse till årsmöte

skickad 21 juni 2020 11:42 av Jonas Sanamon

Logo2020-05-26

 

Kallelse till årsmöte


Du som medlem kallas härmed till ordinarie årsmöte i Vestnet HF Fiberförening.

På grund av rådande omständigheter kring spridning av Corona-viruset 
önskar vi att ni senast den 16 juni anmäler om ni kommer.

Anmälan görs genom att svara på detta mail att ni kommer delta.

Tid: Tisdagen 23:e Juni, kl. 1930

Plats: Byahuset i Hån


Preliminär dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast en vecka före stämman:  17. Mötets avslutande

Välkommna!

Viktig information om TV-kanaler

skickad 9 dec. 2019 05:41 av Jonas Sanamon

Till de som har Com hem, vi fick idag denna information från Com hem:

Som ni säkert har hört i media så kommer vi troligtvis behöva släcka ner TV4 med Sjuan, SF-kanalen och C More imorgon vid midnatt, som numera kopplade till och ägda av Telia, om ingenting annat sker.

 

Alla frågor och svar har vi försökt samla under dessa länkar:

https://www.comhem.se/fastighetsagare/forhandling-tv4-cmore
https://www.comhem.se/kundservice/information/detaljerad-information-om-distributionen-av-telias-tv-kanaler

https://www.comhem.se/kundservice/information/aktuellt


Kallelse till årsmöte

skickad 4 juni 2019 13:53 av Jonas Sanamon

Logo2019-06-04

 

Kallelse till årsmöte


Du som medlem kallas härmed till ordinarie årsmöte i Vestnet HF Fiberförening.

Tid: Tisdagen 25:e Juni, kl. 1930

Plats: Byahuset i Hån Preliminär dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast en vecka före stämman:  17. Mötets avslutande

Välkommna!

IP Only driftstörning åtgärdad

skickad 8 nov. 2018 22:56 av Jonas Sanamon

De har nu gjort en tillfällig reparation för att få igång tjänsterna igen. Troligen kommer det bli nödvändigt med ett planerat avbrott några timmar under en natt för att fixa detta permanent om ett tag. 

Driftstörning hos IP Only

skickad 8 nov. 2018 09:39 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 8 nov. 2018 10:48 ]

Vi har IP-Only som kommunikationsoperatör, dvs det är dom som har den aktiva utrustningen i Noden (Switchen).
De har ett avbrott på en huvudfiber i Norge som även påverkar traffik till vårt nät...

När de åtgärdat felet så ska även fibern hos oss fungera igen.

Du kan följa detta ärende på: 
https://www.ip-only.se/blog/2018/11/08/network-disturbance-in-norway-2/

Driftavbrott Åtgärdat: Skarbol,Stenbyn,Fågelvik

skickad 4 nov. 2018 22:56 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 4 nov. 2018 22:59 ]

Igår kväll vid 23-tiden var alla fibrer skarvade. Om du fortfarande inte fått tillbaka din förbindelse, hör av dig på 

Driftavbrott Skarbol,Stenbyn,Fågelvik

skickad 1 nov. 2018 00:07 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 2 nov. 2018 22:32 ]

I samband med grävarbeten vid Hagavallen har våra fiberkablar skadats, och ca 20-30 anslutningar är just nu utan fungerande fiberanslutning. Entreprenör har besiktigat skadan och håller nu på att införskaffa nödvändig materiel för att förlägga ny brunn och blåsa i ny fiberkabel samt svetsa ihop denna med existerande kabel. 
Planen är just nu att reparationen kommer utföras under helgen. 
Under tiden som kabelbytet pågår kommer alla kunders (söder om Töcksfors) tjänster påverkas, som det ser ut nu kan man förvänta sig ca 24 timmars avbrott någon gång under den kommande helgen.

Driftavbrott Skarbol, Stenbyn, Fågelvik - Åtgärdat

skickad 17 aug. 2018 11:26 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 19 aug. 2018 01:00 ]

Uppdaterat: Reparation av alla kundfibrer färdigställdes kl 0352 inatt.

----

På grund av en avgrävning i Skarbol är det avbrott på fibertjänsterna (TV, Telefoni & Internet) i hela vårt område söder om skarbol. Lagning är beställd, men då antalet fibrer är många förväntas det ta lång tid att laga. Vi har ännu inte någon ide om när det förväntas fungera igen.1-10 of 72