Projektupdateringar


Driftavbrott Skarbol, Stenbyn, Fågelvik - Åtgärdat

skickad 17 aug. 2018 11:26 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 19 aug. 2018 01:00 ]

Uppdaterat: Reparation av alla kundfibrer färdigställdes kl 0352 inatt.

----

På grund av en avgrävning i Skarbol är det avbrott på fibertjänsterna (TV, Telefoni & Internet) i hela vårt område söder om skarbol. Lagning är beställd, men då antalet fibrer är många förväntas det ta lång tid att laga. Vi har ännu inte någon ide om när det förväntas fungera igen.Kallelse till Årsmöte

skickad 5 juni 2018 13:13 av Jonas Sanamon

Logo2018-06-05

 

Kallelse till årsmöte


Du som medlem kallas härmed till ordinarie årsmöte i Vestnet HF Fiberförening.

Tid: Tisdagen 26:e Juni, kl. 1930

Plats: Byahuset i Hån  (OBS!)Preliminär dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast en vecka före stämman:  17. Mötets avslutande

Välkommna!

Planerat elavbrott kan påverka fibertjänster 20/3 1800-2200

skickad 9 mars 2018 00:17 av Jonas Sanamon

Vi har fått information från vår elleverantör att de planerar ett strömavbrott för underhåll i Töcksfors tisdagen 20/3 mellan 1800-2200. Då vår fibernod berörs av detta kan fibertjänsterna komma att påverkas, om strömavbrottet varar längre än batterikapaciteten i vår nod. 
/Styrelsen

Förlängning av gruppavtal

skickad 6 mars 2018 13:05 av Jonas Sanamon

Föreningen har förlängt gruppavtalet med COM HEM fram till 2020-06-30. 

Fakturatrassel

skickad 6 mars 2018 13:02 av Jonas Sanamon

Vi har haft ett tekniskt missöde med utskick av fakturor för Com hem gruppavtal, så förfallodatumet var passerat innan breven kom fram. 
Vänligen ignorera förfallodatumet och betala fakturan innan 5:e april.

Kallelse Årsmöte 7/6

skickad 17 maj 2017 12:57 av Jonas Sanamon

Logo2017-05-17

 

Kallelse till årsmöte


Du som medlem kallas härmed till ordinarie årsmöte i Vestnet HF Fiberförening.

Tid: Onsdagen 7:e Juni, kl. 1900

Plats: Vår Gård, Västra Fågelvik (klicka för karta).Preliminär dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast en vecka före stämman:  17. Mötets avslutande

Välkommna!

Driftstörning IPOnly Fixad

skickad 18 nov. 2016 11:33 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 16 maj 2017 12:15 ]

Uppdaterat:  Problemet löst.

Vår KO har problem som drabbar både Norge och Sverige. Mer info här 
http://www.ip-only.se/blog/2016/11/18/current-network-disturbance-norway-sweden/


Driftavbrottet fixat

skickad 14 okt. 2016 08:15 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 10 nov. 2016 08:42 ]

Alla kunder har tjänsten tillbaka igen tack vare snabb och bra service från Netcon AB. 
Stort tack till Matthew, Jonas och Peter på Netcon som var ute lördag och lagade fibern.Kallelse till årsmöte

skickad 14 juni 2016 15:47 av Jonas Sanamon

Logo2016-06-14

 

Kallelse till årsmöte


Du som medlem kallas härmed till ordinarie årsmöte i Vestnet HF Fiberförening.

Tid: Tisdagen 28:e Juni, kl. 1900

Plats: Vår Gård, Västra Fågelvik (klicka för karta).Preliminär dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast en vecka före stämman:  17. Mötets avslutande

Välkommna!

Com Hems gratisperiod snart slut

skickad 24 nov. 2015 12:14 av Jonas Sanamon

Hör du till dem som har gruppanslutning från Com Hem och tackat ja till att prova större kanalpaket i 3 månader?
I så fall är det hög tid att avbeställa detta nu om du inte tänker behålla uppgraderingen.

1-10 of 63