Projektupdateringar


Viktig information om TV-kanaler

skickad 9 dec. 2019 05:41 av Jonas Sanamon

Till de som har Com hem, vi fick idag denna information från Com hem:

Som ni säkert har hört i media så kommer vi troligtvis behöva släcka ner TV4 med Sjuan, SF-kanalen och C More imorgon vid midnatt, som numera kopplade till och ägda av Telia, om ingenting annat sker.

 

Alla frågor och svar har vi försökt samla under dessa länkar:

https://www.comhem.se/fastighetsagare/forhandling-tv4-cmore
https://www.comhem.se/kundservice/information/detaljerad-information-om-distributionen-av-telias-tv-kanaler

https://www.comhem.se/kundservice/information/aktuellt


Kallelse till årsmöte

skickad 4 juni 2019 13:53 av Jonas Sanamon

Logo2019-06-04

 

Kallelse till årsmöte


Du som medlem kallas härmed till ordinarie årsmöte i Vestnet HF Fiberförening.

Tid: Tisdagen 25:e Juni, kl. 1930

Plats: Byahuset i Hån Preliminär dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast en vecka före stämman:  17. Mötets avslutande

Välkommna!

IP Only driftstörning åtgärdad

skickad 8 nov. 2018 22:56 av Jonas Sanamon

De har nu gjort en tillfällig reparation för att få igång tjänsterna igen. Troligen kommer det bli nödvändigt med ett planerat avbrott några timmar under en natt för att fixa detta permanent om ett tag. 

Driftstörning hos IP Only

skickad 8 nov. 2018 09:39 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 8 nov. 2018 10:48 ]

Vi har IP-Only som kommunikationsoperatör, dvs det är dom som har den aktiva utrustningen i Noden (Switchen).
De har ett avbrott på en huvudfiber i Norge som även påverkar traffik till vårt nät...

När de åtgärdat felet så ska även fibern hos oss fungera igen.

Du kan följa detta ärende på: 
https://www.ip-only.se/blog/2018/11/08/network-disturbance-in-norway-2/

Driftavbrott Åtgärdat: Skarbol,Stenbyn,Fågelvik

skickad 4 nov. 2018 22:56 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 4 nov. 2018 22:59 ]

Igår kväll vid 23-tiden var alla fibrer skarvade. Om du fortfarande inte fått tillbaka din förbindelse, hör av dig på 

Driftavbrott Skarbol,Stenbyn,Fågelvik

skickad 1 nov. 2018 00:07 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 2 nov. 2018 22:32 ]

I samband med grävarbeten vid Hagavallen har våra fiberkablar skadats, och ca 20-30 anslutningar är just nu utan fungerande fiberanslutning. Entreprenör har besiktigat skadan och håller nu på att införskaffa nödvändig materiel för att förlägga ny brunn och blåsa i ny fiberkabel samt svetsa ihop denna med existerande kabel. 
Planen är just nu att reparationen kommer utföras under helgen. 
Under tiden som kabelbytet pågår kommer alla kunders (söder om Töcksfors) tjänster påverkas, som det ser ut nu kan man förvänta sig ca 24 timmars avbrott någon gång under den kommande helgen.

Driftavbrott Skarbol, Stenbyn, Fågelvik - Åtgärdat

skickad 17 aug. 2018 11:26 av Jonas Sanamon   [ uppdaterad 19 aug. 2018 01:00 ]

Uppdaterat: Reparation av alla kundfibrer färdigställdes kl 0352 inatt.

----

På grund av en avgrävning i Skarbol är det avbrott på fibertjänsterna (TV, Telefoni & Internet) i hela vårt område söder om skarbol. Lagning är beställd, men då antalet fibrer är många förväntas det ta lång tid att laga. Vi har ännu inte någon ide om när det förväntas fungera igen.Kallelse till Årsmöte

skickad 5 juni 2018 13:13 av Jonas Sanamon

Logo2018-06-05

 

Kallelse till årsmöte


Du som medlem kallas härmed till ordinarie årsmöte i Vestnet HF Fiberförening.

Tid: Tisdagen 26:e Juni, kl. 1930

Plats: Byahuset i Hån  (OBS!)Preliminär dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast en vecka före stämman:  17. Mötets avslutande

Välkommna!

Planerat elavbrott kan påverka fibertjänster 20/3 1800-2200

skickad 9 mars 2018 00:17 av Jonas Sanamon

Vi har fått information från vår elleverantör att de planerar ett strömavbrott för underhåll i Töcksfors tisdagen 20/3 mellan 1800-2200. Då vår fibernod berörs av detta kan fibertjänsterna komma att påverkas, om strömavbrottet varar längre än batterikapaciteten i vår nod. 
/Styrelsen

Förlängning av gruppavtal

skickad 6 mars 2018 13:05 av Jonas Sanamon

Föreningen har förlängt gruppavtalet med COM HEM fram till 2020-06-30. 

1-10 of 69