Om Föreningen

Inledning

Vestnet HF är en ekonomisk föreningen som bygger fibernät i Hån med omnejd, Västra Fågelvik samt västra delen av Töcksfors.
 
Kort å gott: Vill du ha internet, telefon eller TV över fiber och bor i vårt upptagningsområde skall du bli medlem i denna förening!

Bakgrund

Till att börja med var det tänkt att fibernätet skulle byggas tillsammans med Årjängs kommun, men efter att förhandlingarna om samverkansavtalet strandat beslöt medlemmarna att föreningen istället bygger nätet i egen regi oberoende av kommunen. 
Anslutningsnätet finansieras av olika typer av offentliga stöd som varje förening kan söka samt av de anslutningsavgifter som varje hushåll och företag som väljer att ansluta sig betalar till sin förening. 

Föreningen

Adress:     Vestnet HF
                c/o Anders Jernberg
                Fagervik Björkliden 1
                67010 TÖCKSFORS

Organisationsnummer: 769624-3877

Syfte

  • Att på ett kostnadseffektivt sätt tillse att bygdens invånare får tillgång till ett riktigt bredband.


Comments