Vanliga frågor

Frågor och svar:

Fråga: Vilket område täcker föreningen?
Svar: Ungefärlig täckningskarta för föreningen:
Visa Vestnet HF Område på en större karta

F: Hur gör jag för att få en fiberanslutning?
S: Om du bor inom föreningens täckningsområde, skall du gå med i vår förening.  
Bor du nån annanstans i Årjängs kommun, gå hit för att hitta en fiberförening för ditt område.

F: Vem kan bli medlem?
S; Fastighetsägare inom föreningens täckningsområde  förutsatt att fastigheten har en registrerad adress.  

F: Hur blir man medlem? 
S: Man kan ansäka här

F: Vad kostar det att få en fiberanslutning till mitt hus?
S: Man får betala faktisk kostnad, dock minst 19500 + en anslutningsavgift om 5000 inkl. moms.

F: Vad skall jag göra om mina fibertjänster slutat fungera?
S: Du skall alltid felanmäla till den du köper tjänsterna av, dvs din tjänsteleverantör (TL). TL felsöker och kontaktar vår kommunikationsoperatör (KO) om de inte kan lösa problemet. KO felsöker och kontaktar föreningens driftsoperatör om de inte kan lösa problemet och tror att felet ligger i vårt fibernät.
 
F: Vilka mer kostnader kan jag räkna med ?
S: inga förutom för de tjänster du eventuellt köper för grävning och installationsarbetet inne i huset. Sen betalar du årsavgift och eventuell nätavgift och för de tjänster du väljer. 

F: Jag har hört ryktas att Årjängs kommun får 17 miljoner i bidrag för att lägga ner stamnätet. Bidraget bygger på att att kommunen står för 17 miljoner i insats.Dock är det så att Årjängs kommun har tänkt sig att ta ut dessa 17 miljoner från fiberföreningarna i kommunen?
S: Detta gäller INTE medlemmar i Vestnet HF då vi inte är med i kommunens projekt.

F: Vilken kostnad kan tillkomma i föreningen, administrativa,drift o.s.v ?
S: Planen är att dessa skall täckas delvis av inkomster föreningen får in för näthyra (det betyder i praxis att de är inbakade i priset man betalar för tjänster), och dels genom en periodisk nätavgift till medlemmar.

F: Vad är nätavgift?
S: Det skall täcka drift och underhåll av nätet. För närvarande tar vi inte ut någon nätavgift, men det kan beslutas annorlunda i framtiden.

F: Hur stor beräknas årsavgiften bli nu och framledes ?
S: 500kr.

F: Vem har behörighet att göra ledningsdragning i fastigheten ?
S: Alla får dra fiberledningar och nätverkskablar, det krävs ingen särskild behörighet för dragningar i ditt hus.

F: Var kommer fiberkabeln fram till min tomtgräns ?
S: I utgånspunkt vill vi lägga det kortaste vägen från föreningsnätet, du får givetvis vara med och ge synpunkter till din områdesrepresentant på var det är lämpligast för dig.

F: Vilket djup bör den ligga på ? 
S: Beror på om det är odlad mark eller mark mindre utsatt för bearbetning. 40-80 cm. Se även grävinstruktion för egen tomt.

F:Hur ser det ut vid husväggen? Har hört att det blir ett skåp där. hur stort är det?
S: ca 10x20 cm.

F: Hur ser det ut på insidan av fasadskåpet? 
S: Från fasadskåpet går det en kabel med fiber i till en mediaomvandlare. Beroende på vilka tjänster/tjänstepaket/tjänsteleverantör du väljer ingår eventuellt även en trådlös router. Annars får du skaffa en trådlös router själv.

F: Kan man ansluta sin fastighet och ta del av installationsbidragen men avstå från att "koppla på" tjänsterna.
S: Ja, visst kan man det. Man är inte tvungen att koppla upp sig och köpa tjänsterna av den framtida tjänsteleverantören. Man kan helt enkelt installera fiber in i fastigheten men därefter vara inaktiv tills anledning finns att vara aktiv. Kan passa bra om fastigheten för tillfället är obebodd men väntas bli bebodd i framtiden.

F: Vad bör man tänka på vid val av placering av skåp, mediaomvandlare och trådlös router? Hur lång kabel kan man ha mellan skåp och mediaomvandlare? 
S: 10m kabel mellan skåp och mediaomvandlare är inkluderat i anslutningen, vill du ha längre kostar det extra. Den trådlösa routern behöver inte sitta bredvid mediaomvandlaren då det är en vanlig nätverkskabel mellan dessa.  Bra att sätta trådlös router ca mitt i huset, och bra att se till att mediaomvandlaren sitter så att det är nära till där TV står då dessa bör anslutas med nätverkskabel.


F: Vad kommer tjänsterna (internet, TV, telefoni) att kosta?

Comments