Anmälan till gruppanslutning


Här kan du välja om du vill aktivera din anslutning med en gruppanslutning.

Anmälan till gruppanslutning kan göras i en period framöver, och uppstart kan ske på jämna kvartalsstarter.
För att komma med på nästa kvartal måste anmälan inkommit senast en månad innan kvartalsperiodstart.

Mer information om gruppanslutning och öppet nät finner du här.(klicka här) och på www.byalagsportalen.se.
Gruppavtalet är med Comhem för 395 kr/mån och bindningstid fram till 30/6 2022, ger TV, telefoni (kräver dock svenskt personnr), och 100/10 Mbit internet. Vid kostnadsändringar utanför Vestnets kontroll kan priset eventuellt behöva justeras.

Eventuell nätavgift till föreningen tillkommer, för närvarande är den 0 (noll) kr. 

Anmälan om aktivering av fiberanslutningComments