Velkommen til
Vestkysten af Vendsyssel

Et overflødighedshorn af informationer for lokal guider

Hvis du er interesseret i lokalhistorie, natur, kunst og kultur i Vendsyssel, så har du fundet det helt rigtige sted. Her kan du finde mange oplysninger om seværdigheder, personer og steder på Vestkysten af Vendsyssel.

Du kan finde tilsvarende oplysninger om Skagen, Sæby og Frederikshavn på fanebladene øverst på siden.

Dokumenterne er uden specifik kildeangivelse, men der er henvisninger til andre hjemmesider som måske uddyber emnet eller bøger, hvor du kan læse mere.

Noget er korte notater fra bøger, ligesom der er plukket fra Wikipedia, Gyldendal og andre sider eller blot henvist til disse for yderligere informationer.

God fornøjelse

Find rundt

  • For at navigere på Vestkyst Leksikon, klik på MENU i bjælken foroven.

  • Hvis du er guide, og søger inspiration - klik på Guidekursus i øverste bjælke.

  • For at skifte til en anden by - klik på hhv. Skagen, Frederikshavn eller Sæby Leksikon. Alle siderne er bygget op så du nemt kan hoppe tilbage til et andet område via disse link.


If you are interested in local history, nature, art and culture in Vendsyssel, then you have found the right place. Here you can find a lot of information about sights, people and places on the west coast of Vendsyssel.

You can find similar information about Skagen, Sæby and Frederikshavn on the tabs at the top of the page.

The documents are without specific source, but there are links to other websites that may elaborate on the subject or books where you can read more.

Some are short notes from books, just as there is plucked from Wikipedia, Gyldendal and other sites or simply referred to these for further information.

Enjoy!

Find your way

  • To navigate the West Coast Encyclopedia, click on MENU in the bar above.

  • If you are a guide looking for inspiration - click on Guide Course in the top bar.

  • To switch to another city - click on Skagen, Frederikshavn or Sæby Leksikon. All pages are structured so that you can easily jump back to another area via these links.