Om Vestfold seilkrets

Vestfold seilkrets ble stiftet 15. april 1977. 15 seilforeninger er tilsluttet kretsen, hvorav 3 rene brettseilerklubber.

Vestfold seilkrets er spesielt aktiv når det gjelder rekruttering og trening av yngre seilere. Sentralt i dette arbeidet står kretsens trenerutvalg som er underlagt kretsstyret og består av representanter for kretsens foreninger med mange unge seilere. Leder av trenerutvalget er styremedlem i kretsen.

Vestfold Cup har vært arrangert hver sesong siden 1986.

Trenings og instruksjonssamlinger arrangeres hvert år av trenerutvalget. Aktiviteten her er blitt noe mindre de siste par årene grunnet minkende økonomisk støtte.

Ellers tar kretsen seg av vanlige oppgaver som samordning av kretsens terminliste, initiativ til kretsmesterskap og arrangement av kurs på kretsnivå i følge Norges seilforbunds kursplaner.