Kalastus

VESIJAON KALASTUSKUNNAN TIEDOTE 2017

1. PYYDYSYKSIKKÖMÄÄRÄT JA RAJOITUKSET

 • verkko (30m x 3m)
  • 1 pyydysyksikkö
 • rysä alle 1,5 m
  • 1 pyydysyksikkö
 • katiska
  • 1 pyydysyksikkö
 • pitkäsiima 100 koukkua 
  • 1 pyydysyksikkö
 • koukut 5 kpl
  • 1 pyydysyksikkö
 • merirysät / vast.
  • kielletty
Verkkojatan pituus max 5 verkkoa (á 30 m). Pyydykset merkittävä kalastuslain ja -asetuksen mukaisesti. Malli kuvassa.

Verkkojen silmäkoon rajoitus: 20 - 45mm:n verkkojen käyttö kielletty Vesijako-järvessä. (alamittaisten kuhien takia)

2. PYYDYSYKSIKKÖMÄÄRÄT 

 • kalamerkki eli 1 pyydysyksikkö 3,00€
  • paikkakuntalaiset 6 kpl
  • kesäasukkaat 4 kpl
 • ylimääräinen kalamerkki max 2 kpl a' 10€
 • uistin virveli (ko luvalla ei uistinmäärä rajoituksia) -paikkakuntalaisetja kesäasukkaat 10€
  • ulkopuolisille ei myydä uistelulupia
  • ulkopuolisilla läänikohtainen uistelulupa, joka tarkoittaa uistelua yhdellä vavalla.
 • Merkkejä ostettaessa esitettävä valtion kalastuskortti!

3. Uuden kalastuslain mukaiset VALVOJAT 

 ELY-keskuksen hyväksymät kalastuksen valvojat Seppo Leppänen ja Hannu Tukia

4. ISTUTUKSET

 • 2002 Järvitaimen 4785 kpl (keskipaino 125 gr)
 • 2002 Siika 9500 kpl 12 gr
 • 2003-2015 Kuha 103 650 kpl 1 kes
 • 2016 Kuha 10 370 kpl 1 kes
  • 2016 Järvitaimen, rasvaevä leikattu 860 kpl 341 g 2+
Istutukset vain Kalastuskunnan toimenpitein.

HUOM!!!

Uuden kalastuslain mukainen Vesijaon Kalastuskunnan järjestäytyminen toteutetaan kuluvan vuoden aikana. Asiasta järjestetään ensin tiedotustilaisuus, josta mm. imoitetaan Padasjoen Sanomissa.

UUDEN KALASTUSLAIN (1.1.2016) KESKEISET TARKENNUKSET

7§ Pyydysten merkintä
Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset tulee varustaa:
1)vesiliikenteen käyttämillä vesialueilla vähintään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä vähintään 20 senttimetriä korkealla ja leveällä neliön muotoisella lipulla.
2)vesialueilla, joilla on ilmeistä, että pyydykset eivät haittaa vesiliikennettä tai vesialueen muuta käyttöä, vähintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuvalla koholla taikka vähintään 40 senttimetriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippuslakoon kiinnitetyllä lipulla, jonka lyhyimmän sivun pituus on vähintään 15 senttimetriä.

9§ Pyydyksen asettajan yhteystiedot ja kalastusoikeuden osoittava merkki
Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee kiinnittää pyyödyksen uloimman pään kohon, lippusalon tai merkkisalon yhteyteen.2 §
Säädettyä vähimmäismittaa pienempi kala on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Alamitat (mitattuna leuan kärjestä, suu suljettuna, pyrstäevän kärkeen)
    KUHA         42 cm HUOM muuttunut 37 > 42
    TAIMEN      50 cm, rasvaeväleikattu

KALAMERKKIEN MYYJÄT
 • Sirkka Heinonen, Paperikeidas, Padasjoki, Kirkonkylä 
 • Pasi Ahola, Tuoretori P. Ahola, Vesijako
 • 0lli Lehtiö, Telaranta, Porasa
 • Pentti Lehtonen, Rasilahti

VESIJAON KALASTUSKUNTA

Hannu Tukia
hannutukia@live.fi
045 6356195

VIRKISTÄVÄÄ KALASTUSKESÄÄ!