українська мова


З  досвіду  роботи 

вчителя  української  мови  і  літератури

Цимбал Ольги Миколаївни

Урок.  ПРИЙМЕННИК  ЯК СЛУЖБОВА  ЧАСТИНА  МОВИ. ПРИЙМЕННИК  ЯК  ЗАСІБ  ЗВЯЗКУ  В  СЛОВОСПОЛУЧЕННІ……………………………………….…...8

2.  Урок.   НЕПОХІДНІ  ТА  ПОХІДНІ  ПРИЙМЕННИКИ……………………………........13

3.  Урок.   НАПИСАННЯ  ПОХІДНИХ  ПРИЙМЕННИКІВ  РАЗОМ,  ОКРЕМО  ТА  ЧЕРЕЗ  ДЕФІС……………………………………………………………………………17

4.  Урок.  УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО  ПРО  ПРИЙМЕННИК………………………………………………………………………….20

5.  Урок.  СПОЛУЧНИК  ЯК  СЛУЖБОВА  ЧАСТИНА  МОВИ.  СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ  Й  ПІДРЯДНОСТІ,  ЇХ  ВИДИ………………………………………...24

6.  Урок.     НАПИСАННЯ  СПОЛУЧНИКІВ………………………………………………...29

7.  Урок.   УЗАГАЛЬНЕННЯ  І  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО  ПРО    СПОЛУЧНИК……


                                      З  досвіду  роботи 

вчителя  української  мови  і літератури

Суховієнко Оксани Василівни

                         

2.     Урок 1. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль………………………………………………..9              

3.     Урок 2. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних та пасивних дієприкметників теперішнього та минулого часу………………..17

4.      Урок   3. Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників……………………………………………………………….21

5.      Урок 4. Дієприкметниковий зворот. Виділення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника)……………..25

6.      Урок 5. Дієприкметниковий зворот. Кома при дієприкметниковому звороті. Тренувальні вправи…………………………………………………………………28

7.      Урок 6. Безособові дієслівні форми на но-, то-……………………………………31

8.      Урок 7. Не з дієприкметниками…………………………………………………………..34

9.      Урок 8. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники. Написання –н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження…………………………………………………………37

10.                        Урок 9. Контрольна робота (тестування)………………………………………………40

                                         

 


ĉ
Татьяна Коваленко,
21 лист. 2014 р., 03:06
ĉ
Татьяна Коваленко,
21 лист. 2014 р., 03:06
Comments