Međunarodno školsko partnerstvo

n
aziv projekta:
FASCINANTNI SVIJET BAJKI EUROPE

vrsta projekta: Comenius međunarodno školsko partnerstvo
trajanje: od rujna 2012. do lipnja 2014.
partneri: Hrvatska, Njemačka, Portugal, Švedska, Rumunjska, Grčka, Francuska, Turska
CILJEVI:

- proučavati bajke iz vlastite, kao i iz partnerskih
  zemalja
- njegovati vlastiti jezik, kulturu, običaje
- učiti jedni od drugih: o partnerskim zemljama, jeziku, kulturi, običajima
- naučiti  prihvaćati i njegovati različitosti
- graditi mostove prijateljstva i tolerancije
- unaprijediti suradnju unutar škole
- unaprijediti suradnju sa roditeljima i lokalnom zajednicom

NAŠ  RAD  NA  PROJEKTU:

Bajkoviti rječnik

svibanj - lipanj  2014:


 


  

Finalna izložba-predstavljanje proizvoda projekta


- proslava Dana Europe (2.-4.r.)

- produkcija bajkovitog rječnika (proizvod Francuske, za učenike 1.do 4.r.)
- nadijenimo ime lutki - Eugenijinom djetetu iz Hrvatske: lutka se zove LUCE (1.-4.r.)
- završna izložba - predstavljanje proizvoda projekta

UČENICI 1.- 4.r. O PROJEKTU, BRATEC MARTIN na 8 partnerskih jezika !

- online finalna anketa za male i velikeza sve učenike, učitelje, roditelje... (obrazac ankete, kao i PDF sa rezultatima, možete pronaći na dnu ove stranice (COMENIUS final i COMENIUS rezultati)
- izrada poklon-čestitki za učenike u Njemačkoj (4.r.)
- izrada videa sa izjavama učenika o projektu, te Bratec Martin na 8 partnerskih jezika (1.-4.r.)
- EU radionice za učenike 2.-4. razreda

ožujak - travanj  2014:

2.,3. i 4..r. izradio Leporello sa hrvatskom i portugalskom verzijom Pepeljuge- izrada i rad sa leporellom o Pepeljuzi (2.-4.r.)


siječanj - veljača 2014:

Projektni Rječnik: Finalisti likovnog natječaja


-proučavamo bajke: "Božićna bajka"(2.r.), europske bajke (1.r.)

- provedba likovnog natječaja za izbor crteža za projektni Rječnik bajkovitih pojmova (1.- 4.r.)

- priprema knjižica sa hrvatskom verzijom Pepeljuge za partnerske
škole (4.r.)

Hrvatska Pepeljuga- izrada razglednica za djecu iz partnerskih škola (1.- 3.r.)studeni - prosinac 2013:

4.r. Projekt ŠUMA STRIBOROVA:čitačka večer i prijepodne+izrada filma

2.r. proučava Andersena

- proučavamo Andersenove bajke (2.r.)
- čitalačke večeri (2. - 4. r.)
- snimanje crtanog
filma "Šuma Striborova" (4.r.)
- pratimo Eugenijina putovanja,maštamo o njenim pustolovinama u Francuskoj (2.r.)
- izrađujemo bajkovite prizore na satovima informatike (4. i 5.r.)
- Kalendar i projektni CD na Božićnom sajmu

rujan - listopad 2013:

ROĐENDAN PROJEKTA 2013

- proslava rođendana projekta (2.-4.r.)
- izrada poklon-čestitki malim prijateljima u Švedskoj (4.i 5.r.) i Grčkoj ((3. i 4.r.)


svibanj - lipanj 2013:

Naš projekt na Radio Splitu

pjevamo CRVENKAPICU

Dan EU

-priprema i realizacija radio emisije "Mi smo na redu" na Radio Splitu, u kojoj smo predstavili rad na našem projektu
- obilježavanje Dana Europe: izrada plakata, izložba naših radova u sklopu projekta, EU kviz (2. i 3. r.), prezentacija našeg rada na ŽSV učitelja razredne nastave
- priprema i snimanje audiozapisa "Crvenkapica" (2. - 4.razred)


ožujak - travanj 2013:
- Nabavljena informatička oprema, pokretni stalak i ormarić za pohranu


5.4. 2013. Slušamo narodne bajke i priče

- Posjet jedine profesionalne pripovjedačice bajki u RH, gospođe Jasne Held, koja je pripovijedala narodne bajke i priče za djecu 1. - 4. razreda, a zatim u tučepskoj konobi "Kus Njega" za odrasle: djelatnike škole,

RAZGLEDNICE ZA PARTNERSKE ŠKOLE

njihove partnere, suradnike i prijatelje, te ine štovatelje našeg kulturnog blaga.
- priprema razglednica (A5) za partnerske škole: sudjelovanje učenika 1. - 4. razreda u likovnom natječaju

- priprema sažetka na hrvatskom i engleskom jeziku, kao i video klipa sa izvedbom "Božićne bajke" (učenici 1. - 4. razreda) za zajednički DVD
siječanj - veljača 2013:

1.r. OSLIKAVA NAJPOZNATIJE BAJKE

- ilustracija najpoznatijih bajki (1. razred)
- proučavamo "Šumu Striborovu" na engleskom i njemačkom jeziku kroz animirani film sa izvornim govorinicima (za učenike 5., 6.a i 6.b razreda)
- sudjelovanje na 2. projektnom sastanku u Portugalustudeni - prosinac 2012:

- provodimo upitnik o bajkama među učenicima, roditeljima, bakama i djedovima (1.- 4.razred)  REZULTATI UPITNIKA
- projektni kalendar za 2013. je spreman za prodaju na Božićnom sajmu
- proučavamo hrvatske bajke (N.Iveljić:"Božićna bajka" i I.B.Mažuranić:"Šuma Striborova"):

          • učenici 4. razreda na satovima lektire (17.-21.12.) proučavaju "Šumu Striborovu"(knjiga, strip, crtani film)
  •  učenici 6.a na satu informatike izrađuju video

    ČESTITKA 6.a

    božićnu čestitku za partnerske škole

BOŽIĆNA BAJKA


rujan-listopad 2012. :

- uređenje EU kutka
- rođendan projekta
- zastave partnerskih zemalja (1. , 2. i 3. r.)

- likovni natječaj: Naslovnica Eugenijine knjige priča (1. , 2. , 3, 5. i 7. r.)
- crtanje: portret Eugenije (1.r.)
- literarni natječaj: Eugenija u Hrvatskoj (2.,3.r.)
        - priprema fotografija za kalendar 2013.

Zastave partnerskih zemalja

Literarni natječaj: Eugenija u HrvatskojLikovni natječaj: Naslovnica Eugenijine knjige priča

UGOĐAJ U ŠKOLI I OKO NJE
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
online obrazac za završnu anketu o projektu  Aug 6, 2014, 11:07 PM MARLENAism
Ċ
View Download
rezultati finalne ankete o projektu  397k v. 1 Aug 6, 2014, 11:13 PM MARLENAism
Ċ
View Download
  1748k v. 1 Aug 5, 2014, 1:17 AM MARLENAism
Ċ
View Download
  1895k v. 1 Aug 5, 2014, 1:18 AM MARLENAism
Ċ
View Download
  2976k v. 1 Aug 5, 2014, 1:19 AM MARLENAism
Ċ
View Download
  1495k v. 1 Jan 5, 2014, 8:37 AM MARLENAism
Ċ
View Download
  187k v. 1 Mar 30, 2014, 7:47 AM MARLENAism