Istorija

Spisak podstranica:


Историја или повест је друштвена и хуманистичка наука која се бави проучавањем људске прошлости.

Човек који истражује људску историју је историчар. Историја је добила име по грчкој речи хисторија што је значило знање стечено распитивањем и слушањем.