Informatika‎ > ‎

Informatika za 7. razred

Специјални текст


Специјалним врстама текста сматрају се математичке формуле и симболи, нотни записи мелодија, шаховски текст, итд. За уношење ових текстова користе се знаци којих нема на тастатури. Ти специјални знаци најчешће се комбинују са основним (равним) текстом у документу. Специјалне делове текста чине и датуми или неке фразе које се често понављају у истом или различитим документима.
Специјалним текстом сматрају се, такође, посебно издвојени делови текста као што су фусноте, горња и доња заглавља.

Уметање датума

Да би се на позицији курсора уписао текући датум 

Уметање симбола

Симболи којих нема на тастатури и који не припадају ниједном фонту, већ се чувају у посебним колекцијама умећу се на позицију курсора помоћу команде.

Уметање аутоматског текста

Неке фразе се често понављају у истом или различитим документима. Да се не би сваки пут куцале слово по слово треба задати команду
За рад са аутоматским текстом може се користити и трака с алаткама AutoTextУметање бројева страница

Ако је документ дужи од једне странице уобичајено је да његове странице буду означене бројевима - нумерисане. Број странице умеће се на врх странице (заглавље странице). или на дно странице (подножје странице). Осим положаја броја странице може се одабрати и његово поравнање: лево, центар или десно.
Број странице се умеће коришћењем команде
Уобичајено је да се на првој страници број стране не приказује односно треба искључити Show number on first page. Уколико желите да обликујете број тстране изаберите тастер  Format и тада се оствара прозор као на слици

Заглавље и подножје стране

Заглавље (Header) чини текст који се при штампању налази у врху сваке странице документа.
Подножје (Footer) чини текст који се при штампању налази на дну сваке странице документа.
Најједноставнија заглавља или подножја садрже само бројеве страница.
Осим бројева страница, заглавља и подножја обично садрже име аутора, наслов, датум и друго.
Могу се постављати:
 • иста заглавља/подножја на свакој страници
 • једна врста заглавља/подножја на свакој страници а другачија на свим осталим страницама
 • једна врста заглавља/подножја на парним а друга на непарним страницама.
Да би се уметнуло ново или уређивало постојеће заглавље/подножје треба задати командуТренутно заглавље/подножје се приказује омеђено тачкастом линијом која се не види на папиру ако се документ одштампа. Основни текст је бледо приказан. У прозору се прикаузује и кутија (прозор) са алатима  Заглавље и подножје странице (Header and Footer)

Да би се прешло из заглавља у подножје треба притиснути 
Текст заглавља/подножја се лакше и брже уређује ако се користи дугмад у кутији Заглавље и подножје странице

Проверите своје знање

 • Како се датуми пишу у Европи а како у Америци?
 • Шта су то симболи?
 • Како се додају нове фразе аутоматског текста?
 • Како се подешава да се не приказује број на првој страни?
 • Како се у заглављу или подножје умеће број странице а како укупан број страница у документу?
Уметање декоративног текста

У текст се може уметнути декоративни текст. Да би се тај текст уметнуо у документ треба на месту уметања задати команду као на слици
и у кутији
изабрати жељени стил декоративног текста. 
У кутији
одабрати фонт, величину, подебљано или курзив па унети декоративни као на слици 
и затим притиснути тастер ОК (У реду).

Рад са декоративним текстом

Декоративни текст је објекат с којим се може радити као са сликом. Уметнути декоративни текст може се изабрати тако што ће се кликнути на њега
Декоративни текст је означен са осам малих квадратића  - елемената за подешавање величине (анкера) и појављује се кутија с алаткама WordArt
Ако трака са алатакама WordArt није виљива у менију  View постави се показивач на ставку  Toolbars а затим изабере ставка WordArt.
Избор се поништава тако што се кликне ван изабране области.
Декоративни текст се може мењати тако што се двапут кликне на њега у кутији Edit WordArt Text (Уређивање WordArt текста) промени се текст и притисне тастер ОК.
Декоративни екст се може обрисати помоћу тастера Delete
Да би се декоративни текст могао премештати или му се мењати величина показивач миша мења облик који говори операцији промене величине.
Да би показивач миша имао неки од наведених изгледа треба га поставити изнад једног елемента за подешавање величине и превлачити од центра или ка центру. Пропорције се не мењају ако се поваче угаони регулатори величине.
Оквир око декоративног текста се поставља помоћу дугмета

Дугмад 
могу да се користе за распоређивање декоративног текста по хоризонтали.
Десним кликом на декоративни текст отвара се мени у коме се налазе команде за његово уређивање и обликовање
Декоративни текст се може уређивати и задавањем команди из кутије
Примери неких декоративних текстова су следећи

Вежбе

Вежба 1.

1. Учитати документ у Word-у.
2. Наслов документа написати украсним словима
3. На крају документа написати своје име и презиме украсним словима
4. Позвати наставника

Вежба 2.

Користећи украсна слова направити плакат којим позивате своје другове на журку вашег одељења

Вежба 3.

Направити новогодишњу или рођенданску честитку коришћењем украсних слова.


Обликовање фонтова

Фонт је колекција бројева, симбола и знакова. Фонт описује одређени словни облик, као и друге вредности као што су величина, размак и густина слова.
Низ команди користи се да би текст добио жељени изглед. Те команде називамо команде за форматирање, односно команде за обликовање. 
Команде за обликовање могу се задати пре куцања текста. Да би комада за обликовање деловала на део већ откуцаног текста тај део треба претходно изабрати па тек онда задати команду.

О фонтовима

Изглед текста зависи највише од изгледа слова. Једно слово може имати више различитих изгледа. Пример је следећи


Да би се изабрао фонт користи се листа
Поред имена фамилије слова налази се дугме с црним троуглом надоле. Ако се на њега кликне, отвара се падајући прозор у коме су исписана имена фонтова који се налазе у рачунару.Уколико мишем идемо преко имена фонтова видеће се да је сваки фонт исписан управо својим обликом слова. Код старијих верзија програма Word  облик слова се не види и тек кад се почне са уносом може се видети како слова изгледају.
Понекад је потребно да се откуцана ВЕКИА слова претворе у мала, и ОБРНУТО. За претварање ВЕЛИКА/мала слова треба изабрати текст који се мења и задати команду Change Case
односно у кутији Change Case изаберите UPPERCASE
а затим притисните тастер OK.
Поред облика фамилија слова има и величину. Десно од прозора с именом фонта налази се дугме у коме је уписан број
односно
Тај број представља величину фонта. При куцању најчешће користимо фонт 11 или 12.

Карактеристике фонтаВеличина слова у изабраном тексту може се повећавати или смањивати помоћу дугмади
Понекад је потребно да се поједина слова напишу умањена и подигнута или спуштена  за пола реда у односу на основни текст. То се ради помоћу дугмади за експонент или индекс
У неким књигама, на пример на почетку сваке бајке, може се видети да је прво слово увећано у односу на сва остала. То слово се зове иницијал. Он се добија тако што се изабере слово и зада команда Drop Cap
Изабере се положај Ниједан (None), Спуштен (Dropped) или На маргини (In margin)
Осим имена и величине може се изабрати и стил фонта. 
Сваки фонт може бити исписан 
 • Обично (Normal)
 • Курзивно или косо (Italic)
 • Подебљано (Bold)
То се реализује  притиском на следеће тастере респективно
Боја слова се бира са листе притиском на дугме
односно 
Текст се може нагласити коришћењем тастера
осносно
Текст се може уоквирити коришћењем тастера
односно
Много више оквира за постављање оквира око текста и сенчење пружа команда Ивице и сенчење (Borders and Shading)
Наведене и више ненаведених могућности пружа команда 
односно

Проверите своје знање

 1. Шта је формат?
 2. Шта је фонт?
 3. Која је намена следећих дугмади
Comments