Οδηγίες : Εάν θέλετε να δείτε τα album ως slideshow (μορφή λεζάντας - διαφανειών) πατήστε "Play" για να ξεκινήσει η παρουσίαση του Slideshow. Εάν θέλετε να δείτε τις φωτογραφίες μια μια και όχι σε παρουσίαση slide show και να μπορέσετε να τις αποθηκεύσετε, πατήστε το εiκονίδιο αριστερά και κάτω σε κάθε album.

Παλαιές κατοικίες


Ντοκουμέντα 37 ασπρόμαυρων Φωτογραφιών


Λαογραφική Συλλογή
Βαραδάς


Λαογραφικό Μουσείο Βερτίσκου