Βιβλιοθήκη

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Βερτίσκου, «Βιβλιοθήκη Χωρίς Σύνορα – Περγαμηνή» (ΒΙ.ΧΩ.ΣΥ.ΠΕ.), δημιουργήθηκε με σκοπό :


  • Την ανάδειξη της πολιτιστική – πολιτισμικής κληρονομιάς του Βερτίσκου
  • Την έρευνα, μελέτη και διάσωση της ιστορίας του Χωριού
  • Την συλλογή στοιχείων, εντύπων, φωτογραφικού υλικού


θεωρώντας ότι αυτό είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για τους απανταχού Βερτισκιώτες.