4. Miten tehdään?

Osaamistavoitteet:
  • Systemaattisuus vertaistyöskentelyn toteuttamiseen: virtuaaliset ja fyysiset tavat toteuttaa vertaisoppimista.
  • Opitaan tekemään yhdessä oppimista näkyväksi. Luodaan jakamisen menetelmiä.
  • Kartutetaan omaa menetelmäpakkia.
  • Mottona: Pienikin vinkki auttaa.

Tehtävät:

Aineistot:

Comments