1. Mitä tehdään

Osaamistavoitteet:
  • Orientoitua opintojaksolle: Kattavana osaamistavoitteena vertaisoppimisen idean syvällinen ymmärtäminen. Vertaisoppiminen tapahtuu parhaimmillaan autenttisissa tilanteissa, sisältää dialogia ja yhteistä tiedonrakentamista.
  • Oppia löytämään ja käyttämään avoimia tukiaineistoja (kuten Open Päivityksen sisällöt) ja avoimet oppiresurssit.
  • Havahtua omaan käsitykseen vertaisoppimisesta, rakentaa oma vertaisoppimisen malli sekä havahtua nykytilanteeseen ja tavoitteisiin omassa työyhteisössä.
Havahtumiskeskustelua johdatteleva kuva:

Miksi keskustelemme usein toisemme ohi?
Ymmärrystä voi nykytilan hahmottamiseen hakea mm. muutosaallosta (klikkaa kuvaa, saat sen suuremmaksi):


Tehtävät

  • Kevään 2014 Etherpad-muistio: avataan ymmärrystämme ilmiöstä ja havahdutaan nykytilanteeseen. Kirjoita suoraan muistioon. Teksti tallentuu heti. Lisää opastusta Etherpad-muistiosta. (Teksti tallennettu myös Google-dokumenttiin.)
  • Syksyn 2013 Vertaispäivittäjän etäkurssilla käytämme yhteisblogia tapaamistuokioitten reflektoiniin. Osallistujat saavat lempinimitunnukset meiltä kouluttajilta (kenenkään ei tarvitse luoda omaa käyttäjäprofiilia, palvelu on Kidblog).
  • Kevään 2013 tehtävään voi edelleen osallistua. Kirjoita oma tarinasi yhteiselle paperille: Kuvaile nykytilanne ja toiveet: miten nyt toimitaan ja miten jatkossa halutaan toimia?
  • Ryhmä yhdessä vapaaehtoisesti: Aloitetaan kokoamaan vertaispäivittäjän työkalupakkia (linkkejä, vinkkejä, hyviä esimerkkejä). Tämä prosessi jatkuu koko kurssin ajan.
  • Vapaaehtoinen Facebook-ryhmä.

Aineistot

Linkit sisältöihin
Comments