3. Millaisin taidoin tehdään?

Osaamistavoitteet:
  • Hallitaan vertaistyöskentelyn menetelmiä, esimerkiksi motivoinnin taito ja muutoksen tukeminen.
  • Oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja muiden kannustaminen omalla esimerkillä. Ymmärretään, miten keskeneräisyys kuuluu asiantuntijatyöhön.
  • Hahmotetaan keinoja, joilla kohdataan vertaisia ja toimitaan esilaisissa tilanteissa, kuten muutosvastarinnan noustessa.
    • Empatia vs. egosentrisyys: kyky asettua toisen asemaan, itsetietoisuus oman ajattelun vääristymistä
    • Intuitio: valppaus ja havainnointi, sisäinen oivallus, rohkeus kokeilla, kyky ruokkia toisissa piilevää intuitiota, usko, että asiat loksahtavat kohdalleen tai että enemmistön vakuuttelua ei ole pakko uskoa, on muitakin teitä, luota siihen, että hapuillenkin pääsee perille, voi jopa löytää uutta.
 

Tehtävät:
  • Yhdessä: Vahvuusalueeni-harjoitus
  • Yksin ja yhdessä: Kuvaa omaa osaamistasi.  Tutkaile itseäsi. Kuvittele, millainen eläinhahmo olet tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä. Kerro lyhyesti Etherpad-muistioon. Tarinankerronta eri tavoin on mielenkiintoinen pedagoginen menetelmä, tästä tulee vielä lisää vertaispäivittäjäaineistoon.
  • Yhdessä: Yhteiskirjoittamisen paperi (voit kirjoittaa juttusi tänne tai linkittää tai siirtää kuvana). Tehtävä: Kuvittele tulevaisuudesta käsin, että unelmasi TVT:n hyödyntämisestä olisi koulussasi / työyhteisössäsi toteutunut, että ihme olisi tapahtunut. Katsele tilannetta kuin videota. Kuvaile, mitä näet. Voit käyttää pelkästään sanoja (vaikkapa pelkkiä adjektiiveja tai verbejä), voit muotoilla näkymän runoksi, aforismiksi tai selostaa pienen tuokion muulla tavoin. Kirjoita tai tuota haluamallasi tavalla (voit kokeilla jotain uutta tapaa kertoa tarina, vaikkapa tablet-laitteen sarjakuvasovelluksella). Voit kiinnittää huomiota siihen, mikä motivoi ja mikä sai muutoksen aikaan. Miten erilaiset ihmiset erilaisine osaamisineen toimivat yhteen?

AineistotComments