5. Kuka tekee?

Osaamistavoitteet:
  • Nähdä, millainen minä olen kouluttajana ja vertaistukena? Vertaispäivittäjän rooli: omat osaamiset ja vahvuudet.
  • Vertaispäivittäjän toimintamallit, esimerkiksi avaavien kysymysten esittämisen taito, motivointi, innostaminen, tukeminen.
  • Kyky luoda ilmapiiri, jossa koko yhteisö yhdessä oppii.

Tehtävä:


Aineistot:

Innostamisen menetelmiä

Comments