0. Johdanto

Vertaispäivittäjän etäkurssilla on kuuden askelman polku. Jokaisella askelmalla on ydinkysymys ja kaksi ydinteemaa. Tällä sivustolla on jokaiseen askelmaan liittyvää aineistoa ja pieniä harjoituksia. 

Etäkurssi perustuu kohtaamiseen. Olemme puoli tuntia yhdessä aiheen äärellä. Kouluttajat virittävät noin viisi minuuttia ja sitten jutellaan aiheesta, tehdään usein myös pieni juttu etäyhteistyön jollakin välineellä. Tämä sivusto toimii tausta-aineiston välittäjänä ja tekemisen kokoajana.Vertaisoppimisen avulla Einsteinkin on oppinut! Siteeraus kirjasta Nussbaum, B. (2012). Creative Intelligence: Harnessing the power to Create, Connect, and Inspire. 

"We also know Einstein drew groundbreaking conclusion from his work as an examiner in a Swiss patent office, where he evaluated applications for electromagnetic devices. The pace and quality of the work allowed him to dwell on recuirring questions about electricity, light, matter, space, and time, wcich would crucial in the experimentation leading to four of his most famous papers. While Einstein was a patent clerk, he and two friends convened a group they called the Olympia Academy, in which they read philosophers and physicists, such as Mach and Hume, and discussed their own work. Einstein acknowledged the effect of these informal convocations on the development of his thought throughout his career."

Vertaispäivittäjän aineiston jäsentäjinä:
Comments