Игра меморије
 

 

Учимо кроз игру. Поене добија онај који открије два иста поља и одговори на постављено питање у вези поља које је отворио.