Inleiding

Vernieuwing in het onderwijs wordt vaak op didactisch niveau bekeken én commercieel gestuurd. Vernieuwende werkvormen vragen vernieuwende media in de klas. De budgetten daarvoor zijn zeer beperkt. Je staat dan als leerkracht voor de keuze: je beperken tot de middelen die je hebt, of zelf actief op zoek gaan naar creatieve toepassingen van algemene technologieën en software voor in je klas.
Zeer veel leerkrachten staan niet langer aan de zijlijn, maar gaan zelf op zoek naar creatieve en goedkope oplossingen om hun lessen vernieuwend en creatief te maken. Word een van hen! 

Deze site wil een verzamelpunt zijn voor leerkrachten die creatief aan de slag willen met e-media in hun klas.
Geef je een eigen invulling van een bepaald medium voor gebruik in je klas? Post het hier. Vele collega's zullen je dankbaar zijn. Zo willen we bijdragen tot een e-community van leerkrachten (én studenten).

De digitale kloof dichten, daar willen we op twee wijzen toe bijdragen:
-studenten in lerarenopleidingen en leerkrachten ondersteunen en aanmoedigen door op een verstaanbare en heldere wijze verschillende 
onderwijsmedia en -technologie aan te bieden, vaak met een zeer beperkt budget te realiseren, los van de commerciële kanalen. ("Heb je geen digibord? Dan maak je er zelf een!")
 -leerlingen i
 n kleuter-, lagere en secundaire scholen op deze wijze indirect meer in contact te laten komen met e-innovaties ("De juf gebruikt een Wii in haar les! Ik maakte zelf mijn digipen voor het interactieve bord in onze klas!") rond technologie in hun klas. Dit moet hen aansporen om er zelf ook mee te experimenteren op een inhoudelijk onderbouwde manier.

Onderwijsvernieuwing op Facebook: ook jouw bijdrage telt!

Overtuig je collega'shttps://www.facebook.com/Onderwijsvernieuwing

Sta je op een eiland? Slaan collega's op de vlucht is je begint te praten over E-innovatie, digitale platformen en web 2.0?
We kennen ze allemaal: de collega's die zichzelf hebben overtuigd dat "nieuwe media"  in de klas ,niets voor hen is.
Welnu, we geven je 3 tips om hen te overtuigen:

1. Word specifiek
Benadruk één concrete toepassing die men direct kan gebruiken in de klas. Waag je niet aan de voorstelling van een hele waaier.

2. Maak werkgroepen
Een probleem wordt minder erg als je er niet alleen mee staat. Laat collega's duo's vormen die elkaar kunnen helpen met dezelfde nieuwe media.

3. Overtuig collega's dat ze het wél kunnen
Mensen die zichzelf hebben ingeprent dat ze niet kunnen zingen, zullen het effectief ook zo aarzelend doen en stressvol vinden, dat ze nooit aan zingen toekomen. Vaak hebben onze naasten ons trouwens netjes ingeprent wat we "niet kunnen": zingen, koken, strijken,... Het resultaat is eenvoudig: we wagen er ons dan ook niet meer aan. Het geeft ons slechts stress en we weten vooraf reeds dat het resultaat miserabel zal zijn. Zo ook met nieuwe media in de klas: we zijn er van overtuigd dat zowat elke computer op aarde de geest zal geven, als we er nog maar naar kijken... Dus houden we ons liefst ver weg van alle nieuwe media in onze klas: "technologie en ik, dat gaat niet samen."
Laat je collega's aan de slag gaan met eenvoudige dingen. Start niet direct met een innovatieve Prezi, maar oefen eerst met Powerpoint. Laat hen niet direct een smartphone koppelen aan hun klascomputer, maar laat hen een plug-and-play presenter gebruiken...